Nordre Fælledkvarter, Arenakvarteret

年份
2014 - 2017

类型
124 户高层住宅

面积
11.766 m2

业主
Bonava / NCC Construction

建筑设计 
ZESO Architects

合作伙伴
NCC Construction, Opland Landskab,

节能标准
Energiklasse 2015

阶段
建成

“共同的美景”高层住宅 / Fælledudsigten

作为Ørestad Syd的Arenakvarter季度规划中的一部分,我们设计了大约11800 m2的高层建筑,相当于124套房。

ZESO建筑事务所关于北部社区季度城市规划包括了用作自用或者租用的3-4层的房屋(Fælledhusene)和高度在15-43m高的四个塔楼(Fælledudsigten)。这些建筑都遵循地方规划中关于建筑选址和朝向的要求,因此在不久的未来这类建筑会和现在大有不同。居住式塔楼会坐落合适的地方,以此避免阴影对周边的影响。

塔楼的设计确保了无论楼层不同塔楼相互之间都有连接。为了实现这一点,立面上的水平向连接是非常重要的。我们将设有标记的纤维混凝土盒子安置在每个转角,并将其与相应的立面部分融合焊接到一起。我们想要打破大体量建筑的固有模式,将其变为一些较小的单元,因此塔楼将不会是单一朝向的,而是多方向的。这样也产生了建筑上了的错位变换。

经济性
我们与其他公司合作,关注在经济方面最有利的建筑系统和解决方案。 这意味着这些建筑采纳了高度预制的方案。

功能性
按照规划中的要求,这些塔楼的平面图是17×17米。在每个塔楼里面每层有3个公寓。 但是,在有些层上,每层有4个公寓。 这样就可以满足平均公寓尺寸的要求。 第5,11,和14层的面积较大。

分别朝向两个方向的公共活动空间都能看到同样的景观,所以日光条件和视线的可能性都是最好的。所有的房间都至少设置了一个连接着起居室空间或者是起居室和厨房一体空间的阳台。阳台都设计为半封闭的空间,进深为1.8m,为居民提供了更好的空间利用率。箱型的阳台设计有助于监测刮风和下雨,以便于根据使用者的需求对空间的生活和使用进行优化。厕所和浴缸都安置在房间中光线最暗的地方,因此光照最好的地方就能设置为住宿和起居。地下室被用来作为公共空间,储藏间和技术用房等。选定的屋顶区域也被设计为共享的公共露台,为居民提供休憩停留或者其他活动的空间,同时也让居民可以欣赏这个Arenakvarte和周边地区的自然景观。

可建性
该项目采用了高度预制的建筑组件,包括预安装窗户的完整立面构件,以便该建筑在建造时已经封闭而不受天气影响。 屋顶的快速封闭能够使住宅内部的装修速度比传统建筑快得多。

除了立面元件之外,还包括浴室和相关的技术性天花板。 一些装置也作为预制元件制造并安装在棚屋的建造中。

可持续性
除了比如低能耗窗户,隔热外墙和屋顶等高效节能的可持续措施外,屋顶还装了太阳能电池。而且,雨水也能够被植物吸收或者蒸发。因此,只有额外的雨水才会进入污水处理系统。与此同时,植物吸收空气中的二氧化碳,减少雨水排放和空气污染。该项目通过2015年能源分类标准进行。

运用技术:

  • 杰出的计划分析 – 基于市场的理念发展和用户分析。
  • 3D可视化,示意图和动画
  • 日光,风况和碰撞测试的3D模拟
  • 2D和3D设计
  • 知识共享 – BuildErfa, SBI Instructions, Standards, BR and “消防和建筑样本收集”
  • 建立战略和商业审查