Tårnby Torv, 2770 Kastrup

年份
2012 - 2017

类型
总平面规划与旧街区活力激活

面积
120.000 m2 新建与改建建筑

年份
总平面规划编制:2012 – 2014

第一阶段: Vinkelhusene 住宅, 深化设计前期 2017

业主
Diverse, FA09

建筑设计 
ZESO Architects

合作伙伴
Holmsgaard ApS/ Lars Kragh Consult.

节能标准
Energiklasse 2015/ 2020

阶段
第一阶段: Vinkelhusene 住宅, 深化设计前期 2017

托恩比高层 / Tårnby Towers

Æstetik
I Tårnby er der mulighed for et “lufthavnsnært hotel” med gode logistik muligheder. Området er i dag præget af et patchwork af historiske spor og store infrastrukturelle indgreb, der har efterladt området rumligt opløst og uden den rette bymæssige sammenhæng. Projektet genskaber Tårnby Bymidte, ved at respektere områdets paradokser og sammenstød og addere nye lag, der binder området sammen til en fortættet enhed.

Nybyggeriet, indeholdende hotel & retail, er et visionsprojekt for hele området omkring Tårnby bycentre.

Økonomi
Projektet er stadig i sin indledende fase, men allerede nu tages der aktivt stilling til at det er projektets ambition at DGNB certificere byggeriet.

Det er vores fælles ambition at budgetrammen bliver fastlagt i denne indledende fase, bla. baseret på bygningens arealer, grundens beskaffenhed, bygbarhed og principper, materialitet og funktionalitet, anskaffelsessum og grundkapital, samt de offentlige bidrag der gives for denne type bebyggelse.

Funktionalitet
Den øgede densitet definerer byen og giver aktive og velfungerende byrum tilbage til borgerne. En supplerende aktivitets-, cyklist- og fodgængerbro sammenkæder byen i såvel nord- sydlig som øst vestlig retning og skaber et sammenhængende grønt rekreativt område, der flankeres af 5 selvstændige projekter.

Bygbarhed
I projektfaserne foretages der løbende miljøana­lyser af de eksisterende bygninger, bla. med forundersøgelser af asbest, Pcp og bly. Som  underrådgiver bidrager vi med en grundig regis­trering af bygningsdele og tekniske anlæg, således at forudsætningerne for projekteringen klarlæg­ges. I netop sager som disse, lægger vi stor vægt på, at vores udpegede medarbejdere har erfaring med renovering og har selv håndværksmæssige baggrund.

Med en klar intension om at opnå et energirigtige bygninger, er det vores vurdering at klimaskær­men er den primære faktor. Derfor vil fokus være facader, vinduer og tage samt tekniske anlæg som ventilation.

Bæredygtighed
De gode energimæssige ambitioner bliver indarbejdet i projektet, hvor forskellige tiltag er foretages. I fællesskab med vores kompetence stærke totalrådgiver og rådgivende ingeniør Holmsgaard, vil vi igennem hele processen fra projektering til udførelse, foretage analyser og derved opnå et samlet lavt energiforbrug, der er beregnet efter BE10.

Vi råder over DGNB konsulenter og vil kommer til at lave en række af LCC (Liv Cyklus Cost) for at præsentere forskellig løsninger og at få at kunne samlinge dem. LCC kigger på opførelse samt drifts omkostning over en period af 50 år, så bygherre og beboer kan få en omfattende totaløkonomi-beregninger, som tager højde for byggeomkostninger, driftsomkostninger og vedligehold af bygningen over de næste 50 år.