• Metode

  High Five
  Kreativitet trives ofte bedst, når den udfoldes inden for en defineret ramme. Hos ZESO Architects er rammen bygget op omkring fem grundparametre:

  • Funktionalitet
  • Bæredygtighed
  • Økonomi
  • Æstetik
  • Bygbarhed

  Disse parametre udgør fundamentet i vores HIGH FIVE metode, hvor vi sikrer, at alle fem parametre er i spil fra begyndelsen af en proces til det færdige byggeri, er taget i brug. I den forbindelse lægger ZESO stor vægt på at kombinere konstruktørens og arkitektens kvaliteter. Tilgangen har derfor været – også i de tidlige designfaser – at foretage screeninger af projektet i forhold til bygbarhed og økonomi. Resultatet er, at man i sidste ende opnår arkitektoniske koncepter, der kan gennemføres – således, at arkitekturen i sidste ende vil fremstå stærkere. Og det uden at hæmme innovationen.

  Segmenter
  ZESO løser opgaver for både private og offentlige bygherrer indenfor LIVING, LEARNING, TRANSFORMATION, COMMERCIAL, CONNECTIVITY og CARE med stærke kompetencer og specialviden inden for hvert område. Vi har et bredt repertoire i størrelse og kompleksitet af opgavetyper, der spænder fra masterplanniveau og nybyggeri til omdannelse og gentænkning af eksisterende bygninger.

  Digitalisering
  ZESO sørger for at være opdateret på markedets digitale løsninger for at skabe en smidig en projektudvikling, så vores interne proces ikke forsinkes af øvrige rådgivere. Vi evaluerer konstant vores teams kompetencer, og dermed sætter vi interne mål og identificerer ny videns behov.

  Building Information Modeling (BIM) er en del af ZESO’s strategiske udvikling. BIM giver løsninger på konkrete problemer og hjælper specialister med at planlægge, designe og styre byggeprojekter bedre med større omsorg for miljø og samfund. Med BIM understøtter vi en tværfaglig tilgang og giver projektets interessenter et vedvarende holdepunkt i forhold til vores HIGH FIVE metode, og sikrer at hvert projekt er unikt og skal behandles efter dets specifikke krav.