• Baggrund

  Udgangspunkt
  ZESO Architects blev grundlagt i maj 2008.

  Tegnestuens tilblivelse er nok lidt usædvanlig for branchen, idet grundlaget for selskabsdannelsen i højere grad byggede på en vision og en idé, end på konkrete projekter.

  Markedet og bygherrerne responderede positivt på udgangspunktet: At sikre et bedre møde mellem de tekniske og kreative parametre i designfasen for i sidste ende at skabe bedre løsninger og dermed arkitektur.

  Siden er tilgangen forfinet og udgør idag rygraden i vores arbejdsmetode.

  HIGH FIVE som metode & kultur 
  De fem grundparametre: Funktionalitet, æstetik, bygbarhed, økonomi og bæredygtighed udgør i dag fundamentet i vores High Five metode, hvor vi sikrer, at alle fem parametre er i spil fra begyndelsen af en proces til det færdige byggeri er taget i brug.

  Ved at kombinere konstruktørens og arkitektens dyder helt ind i partnerkredsen har ledelsen ønsket at sikre HIGH FIVE fokus og kultur. Vores tilgang har derfor været – også i de tidlige designfaser – at foretage screeninger af projektet i forhold til bygbarhed og økonomi. Pointen er, at man i sidste ende opnår arkitektoniske koncepter, der kan gennemføres – med det resultat, at arkitekturen i sidste ende vil fremstå stærkere. Og det uden at hæmme innovationen.

  Kreativiteten trives ofte bedst, når den udfoldes inden for en defineret ramme. Denne tilgang har vist sig at være rigtig.

  Team & strategi
  ZESO er beliggende i København og Chengdu, Kina og via projekter i Kina, samarbejdspartnere i Tyskland og Irland samt medarbejdere fra en bred vifte af verdens lande har ZESO en international profil.

  ZESOs medarbejderstab er præget af høj motivation og dedikation. Kompetencerne afspejler vores overordnede vision med en balanceret sammensætning af konstruktører og arkitekter. Vores arbejdsmetode og værdier er fuldt implementeret og sidder på rygraden af medarbejderne. Det gør vores organisation fleksibel og i stand til at reagere hurtigt på udefrakommende krav.

  Digitaliseringen er et højt prioriteret område i ZESOs strategiske udvikling, særligt med fokus på BIM projektering og dokumentation.

  Bæredygtighed som vision & sund fornuft
  ZESO benytter elbiler som firmabiler og al strøm, der anvendes, kommer fra vindmøller. Alle indkøb fortages med svanemærket label. Denne bevidsthed skal føre os så tæt på målet om at være en CO2-neutral tegnestue som muligt.

  Det helt afgørende er, at bæredygtighed ikke står i modsætning til de førnævnte parametre, men tværtimod understøtter fornuftige løsninger på alle planer. Bæredygtighed er faktisk sund fornuft. Så snart en bygherre tænker i driftsudgifter og totaløkonomi, hænger de økonomiske overvejelser nøje sammen med de bæredygtige hensyn.

  ZESO er medlem af Green Building Council, Denmark.

  Digitalisering
  ZESO har implementeret markedets mest avancerede digitalisering sådan, at vi ud over at projektere i Revit – helt fra de spæde skitser og frem til aflevering – kan 3D-simulere energiforbrug, dagslys, vindforhold, økonomi, mængder og kollisionstest. Dette skaber en smidig en projektudvikling, så vores interne proces ikke forsinkes af øvrige rådgivere. Alle medarbejdere er undervist i kombinationen af de relevante programmer til dette formål.

  ZESO har siden 2013 arbejdet ud fra en digital programpakke, der gør os i stand til enkelt og visuelt blandt andet at simulere bygningernes energiforbrug – alt efter placering af vinduer, bygningens orientering på grunden mm. Alt sammen hurtigt og enkelt visualiseret, så bygherrer og samarbejdspartnere fuldbyrdet kan træffe de rigtige valg på et kvalificeret grundlag.

  Vi har anvendt Dansk Teknologisk Institut til implementering og anvendelse af redskaber, der bringer os på forkant i udviklingen af intelligente 3D-modeller med fokus på bæredygtighed. Vi har for længst udskiftet regneark med 3D-modeller, som hurtigt illustrerer positive konsekvenser af de valg, der overvejes.

  Ledelse & projekter
  ZESO er et aktieselskab med en ekstern, professionel bestyrelse. Partnerkreds udgøres af Claus Høeg Olsen, Kelly Andrew Nelson, Kristian Weber Thomsen, Colm Morgan, Kim Frederiksen og Ulrik Sludekilde. Med solid erfaring forankrer ejerkredsens faglige sammensætning ZESOs værdisæt som en kultur blandt vore medarbejdere.

  Bestyrelsen består af Iben Mai Winsløv, Kelly Andrew Nelson, Claus Høeg Olsen, Colm Morgan og Kristian Weber Thomsen som sikrer, at vi strategisk holder den rette kurs.

  ZESO løser opgaver for såvel private som offentlige bygherrer indenfor LIVING, LEARNING, TRANSFORMATION, COMMERCIAL, CONNECTIVITY og CARE med stærke kompetencer og specialviden inden for hvert segment. Vi har opnået en bredde i størrelse og kompleksitet af opgavetyper, der spænder fra masterplanniveau og nybyggeri til omdannelse og gentænkning af eksisterende bygninger.