China

"

ZESO CHINA udvikler by, bolig, erhverv,- og institutionsprojekter med afsæt i en nordisk kontekst med dyb indsigt i lokal kultur og byggeskik

Kontakt
Jibo Chen

Jibo Chen

Segmentleder CHINA

Arkitekt

+45 70202821 / jch@zeso.dk