DK

År
2016

Emne
Capacity Expansion, Airside, Aeronautisk byggeri, Busgates for afgang samt busankomst

Sted
Københavns Lufthavn / Kastrup

Areal
1.900 m² – ombygning/udvidelse

Bygherre
Københavns Lufthavne A/S

Samarbejdspartnere
Enemærke og Petersen / JL Engineering

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

 

WBB Busgates

Æstetik
Området er designet som en fortsættelse af den eksisterende arkitektur og CPHs samlede identitet. Naturligt lys er blev maksimeret ved at udforme de nye facader, boardingkorridorer og selectee-rooms i glas. Skillevægge er designet i naturtræ for at opdele opholdstidsområdet og for tilføje en vis varme til området.

Økonomi
Projektet har fra begyndelsen været underdelt i områder, og hvert område er prissat særskilt, for løbende at tracke budgettet og derved sikre maksimum retur på investeringen. Processen har gjort det muligt for bygherren at træffe kvalificerede valg i balancen mellem funktionalitet og økonomi.

Funktionalitet
Projektet er en ombygning og udvidelse af tidligere eksisterende Narrow-Body, Non-Schengen busporte, placeret på stueetagen i Finger C. Det eksisterende gate-område er blevet udvidet til at kunne rumme større passagertal, indlæse omfigurering af procespunkter med udvidelse til at omfatte selectee check for flyvninger til Nordamerika. Procespunkterne er blevet konfigureret til at lette boarding på to busser samtidigt, mens der tillades boarding via bagerste såvel som forreste døre på flyene på de fjerne standpladser. Projektet består af fem NB porte. Fire af dem kan nu omdannes til to WB busporte og dermed tilføje værdifuld operationel fleksibilitet.

Bygbarhed
Projektet er udført således, at driften af Narrow-Body busafgange forstyrredes mindst muligt. Dette har skullet tænkes ind i de tidligste designfaser og i samtlige løsninger, tegnet til at blive udført i etaper og faser.

Bæredygtighed
Projektet er bæredygtigt i sin genanvendelse af et område i lufthavnen, som er blevet anvendt til flere formål igennem de sidste 40 år. Mest mulig materiale er blevet bevaret og genanvendt i den nye konfiguration. Dertil er en ekstern konsulent tilknyttet projektet for at screene for farlige stoffer i de eksisterende bygningsdele. Passageroplevelsen samt arbejdsforhold er tillige bevidst blevet væsentligt optimeret  i forhold til tidligere, ved at åbne mere op for mere dagslys og et generelt højere belysningsniveau.

Værktøjer vi bruger

  • Skitserende programanalyse – idéudvikling med brugerne
  • 3D visualiseringer, illustrationer og animationer
  • Programanalyse, fysisk registrering og opmåling
  • 2D og 3D projektering
  • Miljøanalyse for bly, pcp, asbest, §8 undersøgelser, thermografisk foto og fugtmåling (ekstern konsulent)
  • Succesiv kalkule med markedspriser på håndværkerudgifter, byggeindeks og huslejepriser
  • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”
  • Etableringsstrategier og kommerciel gennemgang
  • Strategiske alliancer

Processen og samarbejdet
Zeso Arkitekter har designet og fungeret som bygherrerådgiver for CPH for den nyåbnede fleksible Bus Gate i Københavns Lufthavn. Projektet er et vigtigt skridt i lufthavnens samlede kapacitetsudvidelse og betjener både narrow-body og wide-body fly. To narrow-body busporte kan vendes til wide-body for at servicere langdistancefly på eksisterende fjerntliggende standpladser.

Zeso har været arkitekt på forprojektfasen, hvor funktionaliteten er udviklet i samarbejde med CPH, luftfartsselskaber og andre konsulenter. Zeso er ansvarlig for den indledende arkitektoniske udformning, som afsluttedes med færdiggørelsen af denne fase. Projektet er derefter implementeret som en turn-key kontrakt med ZESO, som fortsætter som bygherrerådgiver for CPH under detailprojektering og udførelse.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
ZESO har været involveret i følgende kompetencer: Bygherrerådgivning, projekt- og projekteringsledelse, konceptudvikling og skitsering, programmering, udbudshåndtering og bygherretilsyn.