DK

År
2015

Emne
Visionsprogram for demensboliger

Rolle
Ekspertviden / Bygherrerådgiver

Sted
Danske Kommuner

Bygherre
Demensalliancen

Samarbejdspartnere / Eksperter
Pia Wiberg / Segmentleder CARE, Arkitekt MAA, ZESO
Louise Dedenroth Høj / ErhvervsPhD. studerende, Arkitekt MAA, ZESO
Margrethe Kähler / OK-Fonden
Aster Schepel og Thomas Engelbrechtsen / Initiativgruppen Marguitten
Peter Jakobsen / Creature
Sonja Müller / Næstved Kommune
Jeppe Albers / Bindslev Next Step og Demensalliancen

Stade
Pågående

Visioner for Demensboliger

Demenssygdomme er en global udfordring. På verdensplan rammer demens 44 millioner mennesker hvert eneste år. Globalt og i Danmark er tallet stærkt stigende. I dag lever op imod 90.000 danskere med demens. Alene de sidste 10 år er antallet, der dør af demenssygdomme, fordoblet – og om 25 år vil 165.000 danskere lide af den dødelige sygdom.

Derfor har Ældre Sagen, FOA, PenSam, Alzheimerforeningen og Dansk Sygeplejeråd dannet Demensalliancen for at sætte visioner og handling bag demensindsatsen i Danmark. Vores vision er, at Ingen skal være alene med demens i Danmark. Vi vil investere i et godt og værdigt liv for personer med demens og deres pårørende og gøre Danmark til et foregangsland på demensområdet. Et af de steder, hvor vi vil gå forrest er på plejeboligbolig- og byggeriområdet.

ZESO har siden 2015 været leder af Demensalliancens byggerigruppe og ansvarlig for udarbejdelsen af Visioner for Danmarks Demensboliger. ZESO har hér sammen med en række eksperter givet bud på, hvordan man kan bygge og indrette mere demensegnet. Det skaber et bedre liv for personer med demens, giver gode rammer for medarbejdere til at give pleje og behandling,  og samtidig gør det livet lidt lettere for pårørende.

Værdier for personer med demens
/ Tryghed
/ Genkendelighed
/ Et individuelt og meningsfuldt liv

Temaer for demensegnet byggeri
/ Tænk rum og pleje samme
/ Tænk variation i boformer
/ Tænk fleksibilitet ind i bolig og fællesarealer
/ Tænk hjemlighed og pleje sammen
/ Tænk arkitektur, sanser og følelsesliv sammen

Publikationen kan downloades på www.demensalliancen.dk