DK

År
2019

Emne
Nyindretning eksisterende kontorkompleks / Ny infill kontor & butik

Rolle
Totalrådgiver

Areal
Vestergade 29-31 / ca. 2.677 m²
Vestergade 33 / ca. 1.090 m²
Frederiksberggade 38 / 2.980 m²

Bygherre
Capital Investment A/S

Samarbejdspartnere
HK Byg Entreprise / JL Engineering

Stade
Opført

Sted
Vestergade 29-33, Frederiksberggade 38 / København K

Vestergade / Frederiksberggade

Æstetik
En ny ejendom mod Frederiksberggade/Strøget samt renovering af to tidligere fredede ejendomme mod Vestergade skaber et nyt udtryk og en stærk sammenhængskraft til et centralt og historisk sted.

De to eksisterende ejendomme er så vidt muligt bevaret og restaureret. Den ny facade mod Strøget er udformet i glas med en udsmykkende solafskærmning, som har sit afsæt i de omgivende bygninger og det eksisterende miljø.

Økonomi
Projektet realiseres i totalentreprise. Med et professionelt team af rådgivere har erfarne projektledere og fagfolk løst en meget udfordrende og kompleks byggesag.

Funktionalitet
Ejendommene anvendes til erhverv. Mod Strøget placeres en Sportsmaster i butiksarealet på stue- og 1. sals niveau og styrker dermed forbindelsen til det omkringliggende byliv.

Bygbarhed
De eksisterende bygninger er opført med klimaskærme af fuldmuret tegl og dækkonstruktioner af træbjælkelag. Den nye bygning er opført i beton elementer suppleret med in-situ støbte tilpasninger. In-situ støbning er benyttet, hvor tilpasning til eksisterende naboer er nødvendig og for at danne den markante form på facaden mod Strøget.

Bæredygtighed
Der er udført en generel energioptimering med facadeisolering, nye lavenergivinduer og energivenlige ventilationsanlæg. Ny grøn tagflade er udført med sedum-belægning, der er regnvandforsinkende samt generelt byggematerialer med bæredygtige elementer såsom bambus.


DesignGroup Architects A/S har kunstnerisk ophavsret til facadens arkitektoniske udtryk, Frederiksberggade 38 

 

Oplev projektets tilblivelse HÉR