DK

År
2016

Emne

Indretning af erhvervslejemål / Udlejningsprospekter

Sted
Vigerslev Allé / Gammel Køge Landevej

Areal
ca. 1300 m² / 15 erhvervslejemål i stueetage

Bygherre
De Forenede Ejendomsselskaber

Samarbejdspartnere
JL Ingeniører

Miljø

Stade
Under opførelse

Valby Maskinfabrik / Erhvervslejemål

Funktionalitet
Valby Maskinfabrik er et nyt levende byområde med et aktivt erhvervs- og butiksliv.

ZESO har bistået bygherren med at fremtidsikre 15 erhvervslejemål, til en robust indretning, der kan indrettes og ombygges efter behov.  ZESO har været involveret i planlægning af Erhvervs lejemål langs Gammel Køge Landevej 20-22, samt langs Vigerlevs Allé.

I hvert lejemål har vi analyseret de pågældende rammer, føringsveje, statik, muligheder og udfordringer for at udnytte kvadratmeterne bedst muligt til de nye lejere.

Yderligere er der blevet udfærdiget udlejnings prospekter med specifikationer til hvert lejemål.

Æstetik
Den store kulturarv fra området indarbejdes i samtlige erhvervslejemål og forstærker den nye identitet af området Valby Maskinfabrik. Produktvalgene afspejler den fremtidige særlige stemning på stedet.

Bygbarhed
ZESO arbejder mod fremtidsikret indretnings løsninger i det enkelte lejemål, både på produkt- og teknik siden

Bæredygtighed
ZESO stræber altid efter at inkorporer energirigtige løsninger, samt vælge materialer der sikrer et sundt indeklima.

Anvendte værktøjer

  • Skitserende programanalyse af planlagte rammer
  • 3D visualiseringer, illustrationer
  • Tekniske specifikationer, produkt specifikationer
  • AT Krav – Arbejdstilsynets Krav til indretning,  ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”

Processen og samarbejdet
Bygherren er en mangeårig tilbagevendende kunde grundet det gode samarbejde og tilfredsstillende resultater for deres lejere.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
ZESO har været involveret i samtlige kompetencer: Bygherrerådgivning, indretning af erhvervs lejemål, udlejnings prospekter