DK

År
2012 / UDDANNELSE & FORSKNING - 2014

Emne
Laboratoriebyggeri / Forskningsfaciliteter / Administrationsbyggeri / Energirigtigt byggeri

Sted
Rolighedsvej, Frederiksberg

Areal
3.400 m²

År
2014

Bygherre:
Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet

Samarbejdspartnere
Wiberg Arkitekter / Rambøll / Witraz Arkitekter / NCC / Jakon / Damgaard Rådg. Ingeniører / Midtconsult Rådg. Ingeniører

Miljø:
Energiklasse 2015

Stade:
Opført


Projektfotos:
Jens Markus Lindhe

 

 

KU Science Ny fødevarebygning

Den Nye Fødevarebygning er en arkitektonisk markant bygning der indgår i det samlede campusanlæg på KU SCIENCE, Frederiksberg. (Se også her i Danske Arks eksempelsamling).

Bygningen fremstår med murede velproportionerede facader og indgår karakterfuldt i det Frederiksbergske bybillede og den grønne Campus. Bygningen danner rammen om et visionært og ambitiøst forskningsmiljø, hvor projektet er udviklet i tæt dialog med brugerne fra Institut for Humanernæring og Institut for Fødevarevidenskab.

“Den nye Fødevarebygning er CO2-neutral og selvforsynende med energi, bl.a. baseret på naturlig ventilation og varmegenvinding. Den er et usædvanligt flot eksempel på statsligt byggeri, der viser vejen og demonstrerer, at smukt byggeri og et bevidst energidesign kan gå hånd i hånd og skabe en overbevisende og oplevelsesrig helhed.”

Frederiksberg Kommune, præmiering for godt og smukt byggeri 2015.

Den vellykkede brugerproces har været medvirkende til at skabe en indre dynamisk rumlighed, der understøtter både de formelle og uformelle møder og vidensdeling mellem forskere og studerende.

Fødevarebygningen er udviklet i tæt dialog med brugerne fra Institut for Humanernæring og Institut for Fødevarevidenskab, og det har resulteret i et byggeri hvor brugerne er i centrum. Bygningens rumlige organisation og indretning er med til at understøtte vidensdeling mellem forskere og studerende.

Arne Astrup, institutleder på Institut for idræt og Ernæring på Københavns Universitet, udtaler: ”Nu bevæger vi os rundt i huset til hinanden, i stedet for at ringe eller maile, som vi gjorde tidligere.”

Bygningen supplerer en eksisterende laboratoriebygning på 10.000 m², og rummer forskningskontorer og mødefaciliteter samt laboratorier i en vis grad.

ZESO har været involveret i samtlige kompetencer: Projekt- og projekteringsledelse, konceptudvikling og skitsering, programmering, projektering, udbudshåndtering og fagtilsyn.

I projekteringen af Fødevarebygningen er der bevidst arbejdet med bæredygtighed og energioptimering, hvor den arkitektoniske udformning og energiforsyningen er udviklet som en symbiose mellem et passivkoncept og lavenergikoncept. Bygningen opfylder i dag energiklasse 2015 og er selvforsynende med varme. 85 m2 solceller på bygningens tag producerer 11.720 kWh/år og forsyner dermed bygningens varme- og kølesystemer med alt det elektricitet, de behøver til drift. Hele bygningens varme- og elforsyning til varmepumper er CO2 neutrale.

Desuden er der i byggeriet arbejdet med bygningsintegreret kunst: Kunstneren Michael Mørck har indgået i tæt samarbejde med arkitekt og brugere om udformningen af de indvendige vægge mod atrium.