DK

År
2015

Emne
Flow Expansion and Optimization, Commercial Office, Food & Beverage, Renovation of Historic Architecture

Sted
Københavns Lufthavn, Kastrup

Areal
5.000 m2 – ombygning/renovering

Bygherre
Københavns Lufthavne A/S

Ingeniører
MOE, totalrådgiver

Entreprenører & Ingeniører
Jakon

Miljø

Stade
Opført

Terminal 2 LTE Etape 2

Æstetik
Projektet er anden etape af en gennemgribende flow udvidelse og modernisering af landsideterminalområderne i Terminal 2. Visuel- og oplevelelsesmæssig kontinuitet er sikret med designet, udført i den første etape. Designet i etape 1 var en moderne tolkning og videreførelse af terminalens overordnede designlinjer fra Vilhelm Lauritzens oprindelige design fra 1961.

Her kan fremhæves ’Nordisk’ design dyder som en enkelt materialepalette af naturmaterialer inkl. træ og natursten, komponeret i former som fremhæver dagslys og understøtter terminalens funktionalitet.  To nye billetkontorer er designet i stueetagen til handlende, med træbeklædning og et enkelt udtryk som falder ind i Terminalens overordnede arkitektur. Dertil er kontormodulet på etage 1-3 blevet opdateret i forhold til nye og aktuelle krav for udlejning.

Økonomi
Udover opmærksomhed på design og byggeomkostningerne kan fremhæves en afdækning af mulige alternative kontormoduler til udlejning med baggrund i erfaringer fra udlejningsscenarier fra etape 1. Her skulle design og økonomi går op, således at kontorerne til udlejning var en kommerciel succes både for lufthavnen og deres udlejere.

Funktionalitet
Projektets primære funktionelle mål var at skabe mere areal til flow i stueetagen samt at modernisere kontoretagerne. Store dele af stueetagen er ryddet af andre funktioner, og facaden er åbnet op mod nord for at sikre øget dagslystilgang samt visuel kontakt til omgivelserne. Udlejningskontorer på etage 1-3 er moderniseret, og modulet er justeret til udlejningsscenarier, udviklet på baggrund af erfaringer fra projektet første etape. Dertil er der etableret nye billetkontorer til handlende og en ny F&B enhed i stueetagen.

Bygbarhed
Bygbarhed har været ét af de store fokuspunkter for projektet, da terminalen har skullet holdes i drift under hele udførelsesperioden. Dette krav er tænkt ind i designet og valg af løsninger i de allertidligste faser, for at sikre at projektet har kunnet udføres i underetaper og i takt med, at terminalen har kunnet holdes i drift.

Bæredygtighed
Projektet er bæredygtig i sin genanvendelse af en bygning opført i 1961 og tilpasset forskellige passagermæssige behov i over 50 år. En del af den oprindelige naturstensbeklædning, såvel ud som inde, er demonteret og genmonteret frem for at anvende nye materialer. Passageroplevelsen samt arbejdsforhold er tillighe bevidst hævet væsentligt i forhold til det tidligere ved at åbne væsentligt mere op for øget dagslys og transparens.

Værktøjer vi bruger

  • Skitserende programanalyse – idéudvikling med brugerne
  • 3D visualiseringer, illustrationer og animationer
  • Fysisk registrering og opmåling
  • Miljøanalyse for bly, pcp, asbest, §8 undersøgelser, thermografisk foto og fugtmåling (ekstern konsulent)
  • Succesiv kalkule med markedspriser på håndværkerudgifter, byggeindeks og huslejepriser
  • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”
  • Etableringsstrategier og kommerciel gennemgang
  • Strategiske alliancer

Processen og samarbejdet
Zeso Architects har haft et tæt samarbejde med totalrådgiveren, MOE samt med bygherren og deres interessenter. Processen har sikret, at projektet ligner etape 1 så meget som muligt, samtidig med at erfaringer fra etape 1 og nytilkomne krav er blevet integreret.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
ZESO har været involveret i følgende kompetencer: Bygherrerådgivning, konceptudvikling og skitsering, udbudshåndtering og bygherretilsyn.