DK

År
2019

Emne
Udvidelse af terminalbygning inkl. bagagefaciliteter, kommercielle områder, grænsekontrol mm.

Sted
Københavns Lufthavn, Kastrup

Areal
80.000 m² (100.000 m² med etape 2)

År
2019-2023

Bygherre
Københavns Lufthavne A/S

Samarbejdspartnere
Aarsleff / COWI / VLA

Miljø
Energiklasse 2020

Stade
Projektering

T3 AIRSIDE Expansion

Funktionalitet
T3 Airside Expansion er den største etape i Københavns Lufthavns udvidelse til et kapacitet på 40 millioner passagerer om året. Udvidelsen indeholder nye faciliteter til bagagehåntering og bagageudlevering, nye kommercielle arealer, en fordobling af den eksisterende grænsekontrol i Finger C samt kontor og øvrige support faciliteter. Funktionaliteten er baseret på passagererprocesser (flow), bagageprocesser samt optimale vilkår for det kommercielle område. Udover det er der stor fokus på flexibilitet ift. at kunne tilpasse terminalens områder i fremtiden samt at kunne servicere faciliteterne, mens lufthavnen er i drift.

Bæredygtighed
CPH har stort fokus på bæredygtighed. Alle, der er en del af T3AE samarbejdet, har derfor underskrevet et manifest om bæredygtighed, hvor de forpligter sig til at vælge bæredygtige materialer og løsninger. Derudover er der store fokus på arbejdsmiljøforhold, for de mange medarbejdere, som har deres daglige gang i CPH samt passagerernes velfærd i terminalen. Det gælder f.eks. tilgængelighed, dagslys og indeklimaet.

Økonomi
CPH har valgt at udføre projektet efter Co-Creation princippet, hvor ingeniørerne, arkitekterne, entreprenørerne og leverandørerne sætter sig sammen for at udforme og udvikle det endelige projekt. Det er med til at sikre, at bl.a. udvikling af de tekniske- og designløsninger konstant kvalificeres ift. økonomi og ikke mindst CPHs business case.

Æstetik
T3AEs arkitektur en videreførsel af CPHs ’arkitektur DNA’ kombineret med nye elementer, som forankrer projektets udseende og stemning i nutiden. Designet tager således afsæt i den nordiske tilgang, som har præget byggerier i CPH siden Vilhelm Lauritzens og nyfortolker traditionerne.

Bygbarhed
Bygbarhed er afgørende, da lufthavnen skal holdes i drift under alle ombygninger og udvidelser. Designet er derfor udviklet til at kunne udføres etapevis og på en måde, der genere drift og passagere så lidt som muligt. Co-Creation processen forstærker desuden processen ved entreprenørens input tidligt i processen.