DK

År
2021

Emne
Boligrenovering

Sted
Triumpfvej / Josteinsvej / Halbjørnsvej / Erlingsvej / Bondehavevej i Bagsværd

Areal
21.850 m²

Bygherre
AB Gladsaxe
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, afdeling 17

Samarbejdspartnere
Rådgivende Ingeniør Wissenberg A/S
Opland Landskab

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Under opførelse,
forventes færdigt i 2022

Skoleparken

Æstetik
Bebyggelsen er tegnet af Arkitekt Jørgen Bo i 1958 og står som en enestående repræsentant for perioden. ZESO har for mål at gøre det ypperste for, at renoveringen gennemføres i respekt for det oprindelige byggeri. Bebyggelsen fremstår fremfor alt som en arkitektonisk perle, meget fin og bevaringsværdig. Da bebyggelsen er opført omkring 1958, er der bygget efter helt andre krav til bygninger end dem, der stilles i dag. Kunsten er at renovere dette enestående byggeri til boliger tidssvarende ift. størrelse, energikrav, tilgængelighed og indeklima.

Økonomi
Projektet er et alment støttet boligbyggeri og udføres under de økonomiske betingelser med støttetilsagn fra Landsbyggefonden, LBF. Projektet er under opførelse, hvor den samlede projektøkonomi skal omfatte en gennemgribende renovering af 241 og opførelse af 36 nye boliger inkl. genhusning af beboere. De samlede byggeomkostninger forventes til et 3 cifret millionbeløb.

Funktionalitet
Ejendommen består af flere forskellige boligtyper med variable størrelser, etager og udearealer. Alle med mange kvaliteter og indrettet efter datidens behov. Ifm. renoveringen gøres alle boliger tidssvarende, hvor bla. tilgængelighed og antal værelser og deres størrelser optimeres. Da store dele af bygningernes ydre skal respekteres, optimeres der med delvis nye planløsninger således, at daglysforhold og indeklima forbedres samt nye tidssvarende køkkener og bad.

Bygbarhed
De eksisterende bygninger er omfattet af skimmelsvamp, pcp og asbest, som er tidssvarende for denne type ejendomme. Ejendommen bliver miljøsaneret med komplet nedrivning af facader, altangange m.m., for at fremtidssikre med tidssvarende og energirigtige bygningskonstruktioner.

Bæredygtighed
Projektet udføres efter energiklasse 2015. Udover bæredygtige tiltag i form af energirigtige bygningsdele som lavenergivinduer, højisolerede facader og tage, ventilationsanlæg m.m., udføres også et omfattende LAR projekt (Lokal Afledning af Regnvand). Daglysforhold forbedres ifm. mindre optimering af vinduesformater, og indeklima reguleres med nye ventilationsanlæg i de enkelte boliger med regulært og forbedret luftskifte.

Proces og samarbejde
I tæt samarbejde med Boligselskabet, byggeudvalget, beboerne, myndigheder, landskabsarkitekter Opland og rådgivende ingeniør Wissenberg, har der gennem projekterings-, bygherre- og fokusgruppemøder været en gennemgående proces omkring muligheder og begrænsninger ved så omfattende en renovering. Med fælles fokus på et fremtidigt byggeri, der spejler byggeriets fine arkitektoniske ydre og samtidig giver nutidige fleksible, sunde boliger, har der været konstruktiv dialog, hvor alle muligheder er vendt med stor entusiasme fra alle parter, resulterende i et projekt med fælles ejerskab.