DK

År
2016

Emne
Ombygning af liberalt erhverv

Sted
Skelbækgade 2-4 / København V

Areal
3.500 m²

Bygherre
Fokus Asset Management

Lejere
AdHoc Translations / STEMMER Imaging / Founders

Entreprenører & ingeniører
INTERN A/S / Rådgivende Ingeniør JL Engineering

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført i 2 etaper / 2015 og 2016

Skelbækgade 2-4

Æstetik
Ejendommen består af flere lejere, med variable lejemål fra 900 m² og op til 2.000 m², nogle i to niveauer. Alle lejemål er ombygget og nyindrettet I “New Yorker” stil, i lyse og rå nuancer, med husets synlige og karakteristiske konstruktioner af in-situ beton. Farvesætningen på primære bygningsdele består af kølige farver i grå og hvid, hvor den enkelte lejer selv har bidraget med varmere nuancer med deres løse inventar.

Økonomi
Projektet er udført med en forudgående og gennemgribende miljøsanering for pcp og asbest. Lokalerne var tidligere indrettet som cellekontorer, med ”flere lag” bygningsmaterialer bygget oven på hinanden gennem årene. Trods en omkostningstung miljøsanering er det samlede byggeprojekt udført for ca. kr. 22 mio ekskl. moms.

Funktionalitet
Lejemålene er indrettet som storrumskontorer med enkelte ”meeting boxes” og ”quiet-rooms” til fordybelse og koncentreret arbejde. Rummene er åbne og lyse med glasvægge for at gennemlyse kontorerne. Kaffen kan indtages ved de små coffee points, der er placeret strategisk ift. arbejdszoner og mødefaciliteter. Til de uformelle møder er der skabt små zoner med akustikdæmpende møbler og aktiviteter med bordfodbold eller bordtennis. Derudover er der også etableret nye tidssvarende toiletter inkl. HC toiletter og brusefaciliteter.

Bygbarhed
Ejendommens primære konstruktion bestående af in-situ støbt beton med skalmur af tegl er med sin enkelthed en form, hvor der kan gøres mange tiltag, uden at der skal foretages komplekse bygningsændringer. Der er primært foretaget basisændringer på gulve og loft, hvor akustikdæmpende loftplader er monteret mellem betonbjælker, og på etagedæk er der udlagt akustikdæmpende helstøbte betonflydegulve. Alle vægge er udført som gipsvægge og helglasvægge med sortmalede aluminiumsrammer og massive lyddøre.

Bæredygtighed
Renoveringen har medført en gennemgribende miljøsanering for pcp og asbest. Ny installationer for føringsveje og nye belysningsanlæg med LED armaturer, rumfølere samt ny styring af udvendig solafskærmning, har bidraget til et markant bedre indeklima. Ny farvesætning og forbedring af dagslysforhold medvirker til et attraktivt og venligt arbejdsmiljø. Toiletter er forsynet med nye decentrale ventilationsanlæg, og kontorområder er naturligt ventileret.