DK

År
2011 / UDDANNELSE & FORSKNING

Emne
Undervisningsbyggeri, læringsmiljøer, lavenergi

Sted
Syddansk Universitet, Odense

Areal
2.000 m²

Bygherre
UBST / Syddansk Universitet

Samarbejdspartnere
Witraz Arkitekter / Damgaard Rådg. Ingeniører / Midtconsult Rådg. Ingeniører

Miljø

Stade
Opført

 

SDU Bygning 38

Æstetik
Arkitektur: 2. etape på bygning 38 er en af de seneste byg­ninger på Syddansk Universitet Odenses campus. Bygningen indpasser sig i en arkitektonisk markant campus, som oprin­deligt blev tegnet af Arkitekt Knud Holcher og senere udvidet af Cubo arkiteker.

Den nye bygning skaber optimale rammer for fleksibelt brug og giver nye muligheder for læring, udvikling og samarbejde.

Økonomi

Funktionalitet
Undervisningsfaciliteter: Den eksisterende bygning udvides med syv store fleksible holdlokaler, et multifunktionelt under­visningsrum i flere niveauer samt et fælles atrium i to etager. Atriet binder bygningen visuelt og strukturelt sammen og kan danne rum for såvel store fælles arrangementer som plads for mindre grupperum i tæt tilknytning til undervisningsfacili­teterne.

Bygbarhed

Bæredygtighed

Værktøjer vi bruger

 • Skitserende programanalyse – idéudvikling med brugerne
 • 3D visualiseringer, illustrationer og animationer
 • Programanalyse, fysisk registrering og opmåling
 • 3D simulering af energiforbrug, dagslys, vindforhold og kollisionstest
 • 2D og 3D projektering
 • Miljøanalyse for bly, pcp, asbest, §8 undersøgelser, thermografisk foto og fugtmåling
 • Succesiv kalkule med markedspriser på håndværkerudgifter, byggeindeks og huslejepriser
 • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”
 • Etableringsstrategier og kommerciel gennemgang
 • DGNB og LCD
 • Strategiske alliancer

Processen og samarbejdet

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
Projekt- og projekteringsledelse, konceptudvikling og skitsering, programmering, projektering, udbudshåndtering og fagtilsyn.