DK

År
2018

Emne
Boligbebyggelse / Nybyggeri

Sted
Albertslund Midtby

Areal
7300 m²

Rolle
Rådgiver

Bygherre
PBU / Kuben Management

Samarbejdspartnere
Opland Landskab / ÅF

Miljø
Energiklasse 2020

Stade
Projektering

 

Rådhus Have

Æstetik
Rådhus Have er designet som et synligt byggeri, der fremstår som en byport for ankommende fra vest. Det arkitektoniske udtryk er defineret af enkle virkemidler, solide og holdbare materialer, en varme farvepalette og legende proportioner, der tilsammen skaber et levende og nutidigt udtryk. Det er intentionen, at bygningens variation danner baggrunden og inspirerer til livet i husene og haverne.

Funktionalitet
Karréen består af lejligheder fra to til fem værelser i varierende størrelser samt seks rækkehuse for at imødekomme en varieret beboersammensætning.

I gårdens trygge rammer skaber beplantning og højbede siddenicher og mulighed for leg, uformelle møder og samvær på tværs af boligformer. Den særlige karréstruktur, med rækkehuse og lejligheder giver en interessant beboersammensætning med plads til individualisten og det sociale menneske.

Bæredygtighed
Projektet skal certificeres efter DGNB-certificeringssystemet for nye etageejendomme og rækkehuse til Guld Certifikat.

Projektet har et særligt fokus på det sociale liv, der bliver skabt igennem fællesskabet omkring det grønne gårdrum. Bæredygtighed i den brede betydning er solidt forankret i bygningen med fokus på indeklima, komfort og arkitekturens betydning for samspillet med den by- og landskabsmæssige sammenhæng.

Bygbarhed
Projektet tager udgangspunkt i holdbare materialer, solide byggetekniske løsninger, best practice-kendte detaljer og en velplanlagt samt effektiv byggeproces.

Økonomi
Projektøkonomien skal være bæredygtig i sig selv igennem en balanceret holistisk tilgang med udgangspunkt i et samlet levetidsorienteret perspektiv via LCC / totaløkonomiske betragtninger. Projektet udføres som en sund business case og vil fremstå som et gedigent projekt af høj materiale- og teknisk kvalitet med fleksibilitet i boligens anvendelse. Bygherre har stor erfaring med skabelse af robuste og succesfulde projekter, hvor kunden og slutproduktet er i centrum.

Leverencer
Konceptudvikling og projektering

Kontakt
Benjamin Tingkær Knudsen

Benjamin Tingkær Knudsen

Sagsarkitekt / Arkitekt MAA

IKT ansvarlig

+45 31381962 / btk@zeso.dk

Lignende projekter