DK

År
2005 / UDDANNELSE & FORSKNING

Emne
Undervisningsbyggeri, læringsmiljøer, lavenergi

Sted
Brøndbyøster

Areal
4.000 m²

Bygherre
Rigspolitichefen

Samarbejdspartnere
Witraz Arkitekter / JJW / Landskabsarkitekt Steen Bisgaard Jensen

Entreprenører & ingeniører
Frederiksen & Knudsen

Miljø

Stade
Opført

Politiskolen

Æstetik
En utraditionel sammenknytning af funktionerne, der styrker de studerendes evne til at omstille sig. Det er overskriften for en tilbygning til Politiskolen i Brøndbyøster. Den nye politisko­le er præmieret af Brøndby Kommune for sin gode arkitektur. Den 4.000 m2 store bygning er i to etager, og de fire længer former et kvadrat. Længerne indrammer en glasoverdæk­ket træningssal, hvorfra lys og bevægelse strømmer ud i tilstødende grupperum og gangarealer. Fra grupperummene er der direkte kig ind til udfoldelserne i træningssalen. Det skaber forbindelse mellem teori og praksis og fremmer et stimulerende læringsmiljø, der ruster politiaspiranterne til en hverdag med uforudsigelighed, dynamik og hurtige skift.

Den centralt placerede træningssal er resultatet af en kontant arealoptimering, der sammen med naturlig ventilation af grupperummene øger bygningens bæredygtighed.

Tilbygningen knyttes til det eksisterende bygningsanlæg, der er tegnet af Kay Fisker, indadtil via et gangforløb og udadtil via en grønning.

Funktionalitet

Bygbarhed

Bæredygtighed
Arealoptimering, der sammen med naturlig ventilation af grupperummene øger bygningens bæredygtighed.

Værktøjer vi bruger

 • Skitserende programanalyse – idéudvikling med brugerne
 • 3D visualiseringer, illustrationer og animationer
 • Programanalyse, fysisk registrering og opmåling
 • 3D simulering af energiforbrug, dagslys, vindforhold og kollisionstest
 • 2D og 3D projektering
 • Miljøanalyse for bly, pcp, asbest, §8 undersøgelser, thermografisk foto og fugtmåling
 • Succesiv kalkule med markedspriser på håndværkerudgifter, byggeindeks og huslejepriser
 • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”
 • Etableringsstrategier og kommerciel gennemgang
 • DGNB og LCD
 • Strategiske alliancer

Processen og samarbejdet

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
Projektledelse, projektering, byggeledelse