Danmark

År
2019

Emne
Pilehavehus udvides med 16 nye boliger

Sted
Løkkekrogen, 2625 Vallensbæk

Areal
1241 m2

Bygherre
Vallensbæk Kommune

Samarbejdspartnere
Sinuz ApS, AB Clausen A/S og Gert Carstensen A/S

Stade
Under opførelse, forventes afsluttet ultimo 2020

Pilehavehus / Ældreboliger

Funktionalitet
Bebyggelsen udformes som en sammenbygget blokbebyggelse der placeres nord for det eksisterende Pilehavehus. Det eksisterende Pilehavehus og den nye bebyggelse knyttes sammen af videreførelse af den centrale gangsti, der også forbinder de eksisterende bygninger. De to boligfløje indeholder hver 8 ældreboliger fordelt på tre forskellige typer lejligheder. Boligfløjene er sam­menbyggede omkring fællesfaciliteter, og fælles adgangsveje.

Mellem eksisterende og nye bygninger opretholdes et grønt fællesareal. Facad­er udføres med blødstrøgne røde mursten, som forholder sig til udtrykket i det eksisterende Pilehavehus

Den rette bolig og et godt nærmiljø er med til at skabe en højere livskvalitet hos borgeren. Det var derfor vigtigt for ZESO, at bidrage med vores erfaring­er og knowhow der sammen med nyeste viden om tidssvarende om fleksible ældreboliger og de forskellige interessenters erfaringer understøtter kvaliteten af den enkelte bolig.

Rammerne for projektet understøtter målgruppens behov og afspejler Vallens­bæk Kommunes ønske om at sætte borgeren i centrum med høj faglighed tæt på borgeren.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om ”Et sundt liv er et godt liv”, og kommuneplanens tema om ”sundhed gennem forebyggelse – en tidlig og rettidig indsats”.