Kina

År
2017

Emne
Børnehave

Rolle
Totalrådgiver

Sted
Panzhihua / Sichuan Provins

Areal
8668,8 m²

Bygherre
Huacheng Investment Co., Ltd.

Samarbejdspartnere
Architectural Design & Research Institute of South China University of Technology

Miljø
Svarende til Energiklasse 2020

Stade
Under projektering

Panzhihua Kindergarten

Funktionalitet
Bygherres ambition er at profilere Panzhihua, oprindeligt anlagt til minedrift, som en attraktiv by med stærke og nytænkende læringsmiljøer.

Mødet mellem nordiske, pædagogiske værdier om det små i det store, og byen Panzhihua, der ligger i bjergrige egne med subtropisk klima, har udmøntet sig i en 12-gruppers børnehave. Hver gruppe har sin egen bygning, en enkel kube. Kuberne er grupperet i klynger med aktivitetsrum og personalefaciliteter. Mellem kuberne er et overdækket, udendørs legeareal, hvor børnene skærmes mod solen. Klyngerne omkranser en stor, fælles legeplads.

Bæredygtighed
Da der er tale om subtropisk klima, går bygningers energiforbrug i området traditionelt til afkøling. ZESO har derfor arbejdet med at skærme grupperummene fra direkte sollys samt overdækket kuberne, så ophedning undgås. Tage beklædes med solceller, som dækker bebyggelsens energiforbrug. Resterende tagflader begrønnes.

Økonomi
Bygningskomponenter og konstruktioner er valgt ud fra simple, lokale materialer og metoder for at holde byggeomkostningerne nede. Herunder er in situ støbning lokalt billigere end præfabrikerede elementer.

Æstetik
Inspireret af byens navn, Panzhihua, som betyder blomst, er hvert grupperum kronbladet i en blomst. Børnehaven består af fem blomster, der omkranser den fælles legeplads. Grupperummene er simple kuber. Bebyggelsens variationen og komposition opstår som følge af placering i landskabet efter koter og solorientering. Det oprindelige landskab søges bevaret i videst muligt omfang.

Bygbarhed
Projektet består af in situ støbte, klinkebeklædte kuber, forbundet af overdækkede, udendørs legearealer, samt ramper og trapper mellem grupperingerne. Der etableres et underjordisk P-anlæg for at friholde arealerne mellem bygningerne til leg og grønne områder.