DK

År
2012

Emne
Ombygning af erhvervsareal, optimering af logistik samt space planning for lejer

Bygherre
Aberdeen Asset Management

Lejer 
Mærsk Oil & Gas

Areal
3.500 m² – eksisterende byggeri

Entreprenører & ingeniører
Entreprenør? & Wissenberg ingeniører ApS

Miljø
Lavenergiklasse 2010

Stade
Opført

 

Oslo Plads

Funktionalitet
Bygningen har skullet omdisponeres til en ny lejer, Mærsk Oil & Gas. ZESO har fået analyseret tilgængeligheden, ankomstsforholdene og brandstrategien. Herefter er der indarbejdet to nye glasindgangspartier mod Folke Bernadottes Allé. Lejeren er ligeledes blevet tydeligere repræsenteret udadtil. “Torvet” som bl.a. indeholder de nye trapper, optimerer logistikken og vidensdelingen imellem de ansatte, fordelt på tre etager. Her skabes der dagligt uformelle møder i nye rumligheder med meget dagslys.

Kontorarealet er blevet transformeret fra cellekontorer til åbent kontorlandskab. ZESO Architects har indarbejdet forskellige arbejds- og mødezoner for at understøtte et varieret arbejdsmiljø. ZESO Spaceplanning fortolker et kontorlandskab som et areal med en kompleks infrastruktur – meget lig planlægningen af en by. Vores koncept “Videns Kontoret” indeholder zoner som implementeret hos Mærsk: Arbejdsarealer, “Møderum”, “Private boxe”  og “Printshoppen”. Nogle er placeret midt i rummet, som visuelt opdeler arealet og skaber mindre zoner i det åbne landskab. Medarbejderen beslutter selv på dette “Videns Kontor”, i hvilken rytme, på hvilken måde- og på hvilken lokation, der findes de bedste forhold til den respektive aktivitet eller opgave. Der er mulighed for Teamwork eller koncentret individuelt arbejde.

Æstetik
De nye rumligheder til kontorarealerne fremstår lyse og nordiske i materialevalget.

Økonomi
500.000 kr. ekskl. moms

Bygbarhed
Bygningsændringerne opfylder bygningsreglementets 2010 krav, herunder krav til energiforbrug, flugtvejsforhold m.m.

Bæredygtighed
I projekteringen af ombygningen er der bevidst arbejdet med et godt indeklima igennem valget af bæredygtige materialer og produkter samt energioptimering i form af LED lys og forbedret ventilationssystemer.

Bygningen opfylder Lavenergiklasse 2010.

Værktøjer vi brugte

  • Skitserende programanalyse – idéudvikling
  • 3D visualiseringer, illustrationer
  • 3D simulering af dagslys
  • 3D projektering i REVIT
  • Miljøanalyse
  • Succesiv kalkule med markedspriser på håndværkerudgifter, byggeindeks og huslejepriser
  • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”

Processen og samarbejdet
Bygherren er en mangeårig tilbagevendende kunde, grundet det gode samarbejde og tilfredstillende resultater for deres lejere.

Den vellykkede bruger- og bygherreproces har været medvirkende til at skabe en vellykket bygning med optimale logistikforhold.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
ZESO har været involveret i samtlige kompetencer: Projekt- og projekteringsledelse, konceptudvikling og skitsering, programmering, projektering, udbudshåndtering og fagtilsyn. Lejerrådgivning iht. space planning