DK

År
2016

Emne
Boligkonvertering, liberalt erhverv og retail

Sted
Nygade 1-1, Knabrostræde og Nytorv / København

Areal
9.800 m²

Bygherre
Danica ejendomme v. Aberdeen Asset Management

Samarbejdspartnere
HK Byg entreprise / JL Engineering

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

Knabro Passage

Æstetik
ZESO har renoveret den karakteristiske ejendom i Københavns hjerte, ud mod Nytorv på Strøget. Ejendommen består af 5 bygninger, hvoraf bygningen mod Nytorv 5, opført i 1803, er fredet. Det har været et ultimativt krav, at det samlede ejendomskompleks efter helhedsrenoveringen – med miljøsanering, komplet renovering og ombygning både indvendigt og på klimaskærm – skulle fremstå med sine oprindelige arkitektoniske kvaliteter.

Økonomi
Projektet er udført etapevis, da ejendommens daværende liberale erhverv var drift i 1 år under transformationen. Projektet er realiseret som en hovedentreprise, med en samlet byggeomkostning på ca. kr. 90 mio. ekskl. moms. Hoveddisponeringen af de nye boliger og erhverv er udført med afsæt i at bevare så mange eksisterende trapper og primære installationer, således at transformationen ikke har medført større økonomiske udfordringer, og udført inden for de økonomiske rammer, som casen har haft til rådighed.

Funktionalitet
Ca.  65% af ejendommen er transformeret fra liberalt erhverv til 50 moderne boliger, mens 35% er bevaret og omdisponeret til åbne og lyse kontorer samt butiksarealer. Med fællesskabet i fokus danner bygningerne tilsammen rammer om nye indre gårdmiljøer med begrønnede opholdszoner samt nye altaner og tagterrasser til alle boliger og erhvervslejemål.

Bygbarhed
De eksisterende bygninger er opført i forskellige tidsaldre, med forskelligartede bygningskonstruktioner. Bygninger er opført med klimaskærme af hhv. fuldmuret og in-situ støbte betonfacader, og dækkonstruktioner af træ bjælkelag og in-situ støbte dæk. De byggetekniske udfordringer ift. lyd, lys og luft er alle blevet imødekommet ift. Bygningsreglement 2015, trods bygningernes oprindelige konstruktioner. Det omhandler bla. nye lyddæmpende gulvopbygninger, bedre dagslysforhold med større vinduer/døre og forbedret luftskifte m.m.

Bæredygtighed
Under transformationen er indeklimaet markant optimeret med bedre dagslysforhold, trin- og luftlydsreduktion samt forbedret luftskifte. Der er tilsvarende udført en generel energioptimering, med facadeisolering, nye lavenergivinduer, energivenlige ventilationsanlæg i erhvervsafsnit.

I det omfang, som bygningerne har kunnet tillade det, er valget af byggematerialer gennemgående bæredygtige elementer. Bl.a. gulve i boligerne er udført som bambusgulve, der er anvendt spareblandingsbatterier, vandsparende toiletkummer, LED belysning m.m.

Proces og samarbejde
ZESO har bistået bygherre fra start med projektudvikling til endelig udførelse. ZESO har varetaget rollen hhv. som totalrådgiver og samtidig bygherrerådgiver, i tæt samarbejde med bygherres assetmanager.

Med et professionelt team af rådgivere fra hhv. arkitekt og ingeniør, har erfarne projektledere og fagfolk løst en meget udfordrende og kompleks byggesag, til et stærkt og tidssvarende projekt med udlejningsboliger og erhverv.