DK

År
2022

Emne
Seniorboliger

Sted
Martinsvej, Frederiksberg

Areal
845 m2 + kælder 485 m2

Bygherre
Domus Development ApS

Entreprenører & ingeniører
Totalentreprenør: ISCO ApS.
Konstruktionsingeniør: Tolderlund A/S.
Installationsingeniør: JL Engineering A/S

Miljø
SBMI Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Stade
Afleveret 2022

Martinsvej / Seniorboliger

Funktionalitet
Det nye hus, have og fælleshus på Martinsvej 1, bliver ud fra mottoet ”længst muligt i egen bolig”, rammen om 8 nye seniorvenlige boliger på Frederiksberg. På grunden ligger der i dag en nedslidt villa som rives ned, for at give plads til en moderne og tidsvarende ”byvilla” der arkitektonisk og landskabeligt henter inspiration fra de omkringliggende klassiske Frederiksbergske bygninger og kommunens særpræg i øvrigt.

Bygningen er indrettet med 8 seniorvenlige boliger, som alle opfylder kravene til tilgængelighed, også for beboerne som er kørestolsbrugere. Bygningen rummer endvidere en parkeringskælder, for parkering på egen grund, med plads til 10 biler, cykler og el scootere samt depotrum til lejlighederne. Og der er adgang til elevator, som forbinder samtlige etager.

Bygningens stueplan er i henhold til kommuneplanen og i lighed de fleste af områdets øvrige bebyggelser, hævet 1,5 m over terræn, med niveaufri adgang til fælles trappe og elevator, fra Martinsvej 1. På taget findes to tagterrasser, som kan benyttes af flere beboer samtidigt, uafhængigt af hinanden og uden at man trænger sig på. I tilknytning til hver af de to tagterrasser etableres et overdækket ”læsted”, som bidrager til at de også kan benyttes uden for sæsonen og om sommeren når vejret ikke er optimalt.

Æstetik
Stedet er karakteriseret ved at være sammensat af store formelle villaer, etageejendomme med charmerende baggårde og mindre havehuse, favnet af frodige haver og grønne træer. Det er den ånd projektet søger at favne i materialitet, skala, farvenuancer og detaljer. Hvor det arkitektoniske formsprog er en nyfortolkning af den klassisk Frederiksbergske byvilla, der vil markere sig på en flot og prestigefyldt måde og understreger og forstærker kvaliteten af bygningerne på Martinsvej som helhed.

I haven findes et ”fællesskabshus”, et atalie / fælleshus som beboerne kan bruge til fællesarrangementer alt efter beboersammensætningens ønsker og behov. Et sted hvor man kan dyrke fællesskabet i forhold til det private, hvor der både kan være ro og liv, og som giver beboerne mulighed for at interagere indbyrdes og med deres familier, børn og børnebørn. For at bibeholde karrakteren af den Frederiksberske ”byvilla” med forhaver og vejtræer, og for at bevare relationen til de nære omgivelser, begrønnes arealerne mellem bygningen og vejarealet mod Vodroffsvej og Martinsvej. For at understrege dette forhold, foreslås det, at en del af det asfalterede fortov mod Martinsvej inddrages til begrønning. Det eksisterende træ på hjørnet af Vodroffsvej og Martinsvej bibeholdes og der plantes vejtræer langs Martinsvej. Der etableres bænk, som et ”hvilested” for forbipasserende, på hjørnet mod Vodroffsvej.

Bygningens haveanlæg får et frodigt udtryk, med beplantning af bunddække, buske og træer i randzonen mod Martinsvej 5 mod øst og Vodroffsvej 44 mod nord, og der etableres højbede på det hævede areal der ligger over parkeringskælderen, 1,5 m over terræn.
Den nære nabo mod nord rummer Børnehuset Sankt Jørgen, Vodroffsvej 44-48. Det fælles hegn formes som en serie af bølger, med bænke i nicherne der vender ind mod daginstitutionen og dens legepladser. I den forbindelse foreslås en deklarering af daginstitutionens brugsret af denne zone.

Materialerne er enkle, håndstrøgne grågule mursten på facader og havemur, tombak eller lignende på tag og cedertræ på fælleshuset i haven og hegn mod naboer. Det har gennem de senere år vist sig at området er udsat i forhold til ekstremregn og skybrud, og at dele af overfladevandet fra de omkringliggende områder opsamles her på grund af manglende nedsivningsmuligher og fordi området ligger lavt i forhold til de omkringliggende områder. Dette forhold imødegås ved at stueplanet og plinten over parkeringskælderen er hævet 1,5 m over terræn. Det medfører dog at nedsivningsmulighederne for overfladevand på egen grund, er begrænsede og kun kan ske i randzonen mod syd, øst og vest. For at tilgodese dette forhold begrønnes disse zoner mest muligt, der udføres grønt tag på fælleshus og overdækning over miljøstation, der etableres højbede på plint over parkeringskælder og der etableres en reservoir beholder under terræn mod øst, til opbevaring af overskydende regnmængder i forbindelse med ekstremregn og skybrud. Nedkørslen til parkeringskælderen sikres ved en hævet indkørsel og / eller et automatisk skot, som kan sikre påvirkningen fra overfladevand ved ekstremregn og skybrud.