DK

År
2020

Emne
4 nye flybroer til ny Finger E i Københavns Lufthavn 

Rolle
Underrådgiver   

Sted
Lufthavnsboulevarden 6, 
2770 Kastrup

Areal
1.054 m2.  

Samarbejdspartner 
Rambøll / MOE / VLA 

Bygherre
Københavns Lufthavne A/S 

Stade
Opført 

Finger E Flybroer

ZESO Architects har tegnet 4 faste flybroer, der benyttes som en del af Finger E i Københavns Lufthavn. De 4 flybroer indgik som en del af APRON E entreprisen. En entreprise som også omfattede standpladser, rulleveje, grejareal, holdeplads til busser samt vejsystemet omkring Finger E.  

Flybroerne blev udført i hovedentreprise af Munck A/S sammen med Norisol og Aluflam som primære underentreprenører. Til projektet har ZESO Architects leveret design- og arkitektydelser under rådgiverholdet Rambøll/MOE som totalrådgiver.  

Hver af de 4 flybroer er bestående af 2-3 passager, hvorpå der er tilkoblet bevægelige flybroer.
De faste flybroer betjener MARS (Multi-aircraft Ramp System) standpladser. Dette betyder at det både er muligt at holde enten én stor flyvemaskine (code E/F) eller to mellemstore flyvemaskiner (code C) samtidig. 

Udover at opfylde mange specifikke tekniske- og funktionskrav, relaterer flybroernes arkitektur sig også æstetisk og visuelt til Finger E. Dette er opnået ved at basere proportioneringen af de lodrette opdelinger i facaden på proportioneringen af Finger E’s facade. 
På flybroerne er valget af materiale dog anderledes. Her er der benyttet glas til facaderne for at kreere et let udtryk kontra brugen af fiberbetonpaneler på Finger E’s facade. Forskellen i materiale skaber en god dynamik mellem flybroerne og Finger E, da flybroerne nu klart fremstår som et støtteelement til selve fingerbygningen.