DK

År
2016

Emne
Tagboliger, udnyttelse af eksist. tørrelofter.

Sted
Kleinsgade 6 og Herman Triers Plads 1-7, København V

Areal
900 m²

Bygherre
Hermanhus Propco aps

Entreprenører
Totalentreprenør Hald & Haldberg A/S

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

Herman Triers Plads

Æstetik
Ejendommen er opført i 1930 og kategoriseret i bevarings værdi 3. Den består af 6 opgange med i alt 96 boliger, heraf 82 et rums boliger. Det eksisterende tørloft nedrives og ombygges til 6 nye taglejligheder hhv. 3 og 4 værelsesboliger med inde liggende altaner. Det har været intentionen at bevare de oprindelige arkitektoniske kvaliteter, bla. ved valget af de primære materialer på klimaskærme. Den nye tagflade belægges med nye vingetegl, og de nye tilbagetrukne altaner beklædes på frontespicen med hårdttræ i rødlige nuancer, og rækværker i stål i samme design som eksisterende altaner.

Økonomi
Ved denne type renovering er der grundlæggende overvejelser, hvorvidt det er økonomisk fordelagtig at bygge videre på en eksisterende konstruktion eller etablere nyt. I dette tilfælde, hvor der ønskes optimal udnyttelse og hvor miljøsanering, statik og installationer udgør en stor andel af den samlede ydelse, har det været en økonomisk gevinst at nedrive den komplette tagkonstruktion. Det giver en økonomisk balance, og et bedre resultat for bygherre.

Funktionalitet
Der etableres 6 nye taglejligheder hhv. 3 og 4 værelsesboliger med inde liggende altaner. I de respektive opgange, forlænges de eksisterende elevatorhuse, således at der til hver bolig etableres niveaufri adgang. Boligerne er plandisponeret med køkken-alrum med adgang til egen altan mod syd, og opholdsrum mod nord. I tagfladen er der til alle rum, etableret store ovenlys for udkig og dagslys.

Bygbarhed
Bygningen er opført med en fuldmuret klimaskærm og etage dækkonstruktioner af træ bjælkelag. Den nye tagkonstruktion er med sin atypiske form, udført som en selvbærende konstruktion, der hviler på bygningens facader. De byggetekniske udfordringer ift. lyd, lys og luft er alle blevet imødekommet ift. Bygningsreglement 2015. Der er bl.a. etableret nye lyddæmpende gulvopbygninger, gode dagslysforhold med altanvinduer og ovenlys. 

Bæredygtighed
Under transformationen er der udført en generel energioptimering af taget, med nyt ventileret og isoleret tagkonstruktion, nye lavenergivinduer, energivenlige ventilationsanlæg i erhvervsafsnit. I det omfang bygningen har kunne tillade det, er valget af byggematerialer gennemgående bæredygtige elementer.