Jernstøberigrunden

År
2021

Emne
132 nye etageboliger

Rolle
Arkitekt/landskabsrådgiver, skitsering & projektering

Areal
11.500 m2 (brutto)

Bygherre
Henrik Krebs, Advokat

Samarbejdspartner
WR Entreprise A/S – TE
Erik Pedersen, Rådgivende Civilingeniør

Stade
Byggetilladelse givet

Sted
Jernstøberigrunden, Holbæk

Jernstøberigrunden

Den nye boligbebyggelse på Jernstøberigrunden består af 4 punkthuse i 6-8 etager. Der er fri adgang til det omkringliggende grønne parkrum med plads til ophold, samvær og aktivitet for beboere i alle aldre. Bebyggelsen udformes som en åben struktur med 4 fritstående punkthuse der placerer sig i det åbne landskab i den nordøstlige del af Jernstøberigrunden.

Bebyggelsen indeholder 132 boligenheder fordelt på 2-, 3- og 4-værelses lejligheder. Alle boliger har gode dagslysforhold og godt udsyn med facader der orienterer sig mod minimum 2 verdenshjørner. Arkitekturens funktion er at skabe en bebyggelse med størst mulig lighed for alle lejligheder. Det er derfor tilstræbt at alle har mulighed for udsyn til to sider og de fleste dermed både til nærområdet, såvel som til det store fælles grønne gårdrum med. Lejlighedernes orientering giver mulighed for både en privat orientering og en social orientering.

De fire bygningskroppe opføres som skulpturelle fritstående bygningsvolumener, der med sit formsprog illustrerer lejlighedernes orientering udadtil med mest muligt udsyn og gode dagslysforhold. Fælles adgangsarealer som ikke kræver særlig fokus på dagslys er placeret indeliggende. Altaner etableres som en integreret del af arkitekturen ved at placere sig hvor der sker et facadeskifte som følger af lejlighedsdisponeringen og arkitektoniske valg.

Punkthusenes ydre fremstår med hvide overflader med reference til boligbebyggelserne på havnepromenaden. Et modernistisk udtryk som ved hjælp af enkle arkitektoniske virkemidler integrerer sig i konteksten.Til hver boligenhed etableres der en altan eller terrasse. Yderligere har udvalgte lejligheder på de øverste etager adgang til private tagterrasser med udsyn over Holbæk Fjord. De 4 punkthuse placerer sig centralt på matriklen med det fælles grønne parkområde som omdrejningspunktet for stedet.