DK

År
2017 - 2018

Emne
Ungdomsbolig

Areal
7.387 m²

Bygherre
Gefion Group

Samarbejdspartnere
Gråkjær A/S / MOE A/S

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

Ib Schønbergs Allé

Med de 228 moderne ungdomsboliger, tegnet af ZESO Architects, har Gefion Group ramt plet i forhold til vores investorer. Det spændende projekt afspejler de visioner og den professionelle tilgang Gefion Group har til alle deres cases – fra start til slut.

– Anders Bangsgaard, Koncenton, Professionel ejendomsinvestor

 

Æstetik
Bebyggelsen fremstår med sine 6 1/2 etager som afslutning på nabogrundens eksisterende karré og udføres som en trefløjet bygning mod henholdsvis Gammel Køge Landevej, Ib Schønbergs Allé og Poul Reichardts Vej. Bebyggelsen udføres i naturlige materialer i samsvar med den omkringliggende bebyggelse med teglfacade mod vej og mod gård facader udført som indfarvet beton i hvid farve. Hovedtrappe beklædes med strækmetal.

Økonomi
Projektet er udbudt som totalentreprise. Projektværdien udgør cirka DKK 250 mio.

Funktionalitet
Byggeriet udnytter ved en kombination af svalegange og korridorer samt tilbagetrukne tagetager den fulde byggeret. I indretningen af lejlighederne er fokus, at de skal være velegnede til studerende. Lejlighederne er indrettet med et værelse samt eget køkken og bad. Mod Gammel Køge Landevej etableres der fællesrum i stueetage og på tagetage. Fra fællesrum på tagetage er der adgang til tagterrasser.

Bygbarhed
Projektet udføres med alle primære konstruktioner som betonelementer. Facader udføres som komplette sandwichelementer med præmonterede vinduer og døre. Herudover udføres boliger med præfabrikerede badekabiner. Tagboliger udføres delvist som præfabrikerede kassetter.

Bæredygtighed
Udover bæredygtige tiltag i form af energirigtige bygningsdele som lavenergivinduer, højisolerede facader og tage, ventilationsanlæg m.m., opsættes solceller på tagflader og endvidere begrønnes de, således at regnvand optages løbende af planterne eller fordamper. Dermed bliver kun det regnvand, som ikke optages i begrønning, udledt til kloaksystemet. Samtidig optager planterne CO2 fra luften og mindsker dermed både udledningen af regnvand og luftforureningen. Projektet udføres efter energiklasse 2015.

Proces og samarbejde
Med fælles fokus på et fremtidigt byggeri, der spejler områdets arkitektoniske ydre og samtidig giver nutidige fleksible boliger, har der, i tæt samarbejde med Gefion, MOE og myndigheder, været en god konstruktiv dialog omkring muligheder og begrænsninger indenfor lokalplanens rammer.