DK

År
2016

Emne
Plejecenter, plejeboliger, rehabilitering, nybyggeri, konkurrence

Sted
Humlebæk

Areal
6.000 m2 nybyggeri

Bygherre
Lejerbo

Entreprenører & ingeniører
Wissenberg / Opland Landskabsarkitekter

Miljø

Stade
Konkurrence / Afsluttet

 

 

Humlebæk / Nyt plejecenter

Æstetik
Humlebæks nye Pleje- og rehabiliteringscenter fremtræder gennem sin arkitektur og sin placering på grunden som et pejlemærke i landskabet. Ved sin cirkulære og retningsløse form indgår bygningen som medspiller i det åbne morænelandskab, der er karakteriseret ved cirkelformede toppe og lavninger der ligger spredt i det kuperede terræn.

Med den varierede bygningshøjde, træbeklædningen, de mange karnapper og terrasser fremtræder bygningen som en venlig og imødekommende boligbyggelse.

Økonomi

Funktionalitet
Bygningen er i tre etager med de åbne, udadvendte funktioner placeret i stueetagen. På første og anden sal ligger de private boenheder med i alt 50 plejeboliger. Således skabes en naturlig opdeling mellem den aktive, åbne del af huset og den private boligdel.

Man kommer ind i bygningen gennem et stort foyerområde med direkte forbindelse til et åbent stræde hvor forskellige aktiviteter er koblet til, såsom caféområde, pejsestue, lounge, aktivitetsrum, rehabilitering og træning. Herfra er der visuel kontakt til det private haverum og med orangeri, sansehave, og opholdspladser.

Boliggrupperne er disponeret således at de sociale rum på etagerne er fordelt ud i afdelingernes længde, med balkoner og facadepartier, der er trukket tilbage. Dette bidrager ikke blot til at skabe et markant og varieret facademotiv, det tillader også en stor grad af dagslys i gangzonerne, ligesom de forskellige udsigter kan bruges som pejlemærker og orientering. Forskellige størrelser af nicher, med individuelt præg ved ankomsten til boligen, bidrager yderlig til at undgå monotoni i gangforløbene.

Bygbarhed
Bygningen udføres som en cirkulær konstruktion i tre etager med tre centralt placerede trappe- og elevatorkerner. Der har som udgangspunkt været stillet krav om fremtidssikring med fleksibiliteten i indretningen, hvilket har medført, at hovedprincippet for de bærende konstruktioner er baseret på et søjlebjælkesystem med få tunge vægge. De rumadskillende vægge er derfor overvejende lette demonterbare vægsystemer, der kan fjernes ved behov for ændringer i indretningen.

Bæredygtighed
Humlebæks nye pleje- og rehabiliteringscenter er et byggeri, dannet af særligt udvalgte materialer der er æstetisk, funktionelt og byggeteknisk holdbare. Bygningen er designet, så den kan tilpasses nye tekniske installationer og skabe rum for varierede sociale strukturer. Der er fokus på bæredygtighed – både formmæssigt, funktionelt og konstruktivt – både lokalt og socialt. Bygningen er robust i sit udtryk, med funktionelle enkle planløsninger og gode dagslysforhold. Bygningen er opført efter simple konstruktive principper i robuste bæredygtige materialer, med mulighed for installation af nye vedvarende energitiltag. Der anvendes gennemprøvede løsninger og detaljer, der sikrer bygbarhed og lavt vedligehold.

Værktøjer vi bruger

 • Skitserende programanalyse – idéudvikling med brugerne
 • 3D visualiseringer, illustrationer og animationer
 • Programanalyse, fysisk registrering og opmåling
 • 3D simulering af energiforbrug, dagslys, vindforhold og kollisionstest
 • 2D og 3D projektering
 • Miljøanalyse for bly, pcp, asbest, §8 undersøgelser, thermografisk foto og fugtmåling
 • Succesiv kalkule med markedspriser på håndværkerudgifter, byggeindeks og huslejepriser
 • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”
 • Etableringsstrategier og kommerciel gennemgang
 • DGNB og LCD
 • Strategiske alliancer

Processen og samarbejdet

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer