DK

År
2016

Emne
Hotel / Kontor / Retail

Areal
33.000 m²

Bygherre

Samarbejdspartnere
CG Jensen A/S

Miljø
Lavenergiklasse 2020

Stade
Skitseforslag

Hotel Tobaksbyen

Funktionalitet
Bygningens base består af hotel lobby, retailområde og parkering. Ovenpå basen står der 4 tårne med hotelværelser, hotellejligheder og kontorarealer. Konceptet er fleksibelt tænkt, så alt efter efterspørgsel kan hotel og domicil råde over ét til fire tårne. Tårnene er arealoptimeret og logistisk intelligent opdelt. De 4 tårne har gode dagslysforhold og fantastisk udsigt over det historiske ´Tobaksbyen´. Det nye Letbanetog får station lige ude foran døren.

Æstetik
Bygningen har et flot enkelt gavlmotiv mod Gladsaxe Ringvej, med varierende bygningshøjder på 7-10 etager. Der er grønt tag over stueetagen. Facademotivet består af nogle vertikale bånd, hvor glaspartier og lukkede farvede flader står side om side og danner et interessant spil.

Økonomi

Bygbarhed
Bygningskonceptet kan etapeinddeles. Basen etableres og herefter etableres tårnene ét efter ét.

De lette facader forkorter byggeperioden væsentligt.

Bæredygtighed
Planlagt til “Lavenergiklasse 2020”

Værktøjer vi brugte

  • Skitserende programanalyse – idéudvikling
  • 3D visualiseringer, illustrationer
  • 3D projektering i REVIT
  • Prospekt / Feasibility Study

Processen og samarbejdet
Udviklingen af området Tobaksbyen er i fuld gang. Det fremtidige Letbanetog får stor betydning for investering i området.

Rådgiver har arbejdet tæt sammen med bygherre henimod at realisere projektet med interesserede hoteloperatører og erhvervskunder.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
ZESO har været involveret i følgende ydelser  Programmering, konceptudvikling og skitsering samt operatørsøgning.