DK

År
2016

Emne
Plejecenter / Plejeboliger / Rehabilitering

Sted
Hornbæk

Areal
5.275 m² nybyggeri

Bygherre
Helsingør Kommune / OK-Fonden

Samarbejdspartnere
Wissenberg / BOGL Landskabsarkitekter

 Miljø

Stade
Konkurrence / Afsluttet

Hornbæk / Plejehjem

Æstetik
Hornbæks Nye Plejecenter er inspireret af områdets bebyggelser med landsbyer og gårde, der som klynger af bygninger ligger spredt ud i landskabet. På samme måde er plejecentret organiseret som en klynge af bygninger, der passer sig ind i det omkringliggende landskab.

Byggeriet er opdelt i tre typer: Laden, Hovedbygningen og Gårdene, der hver især fremstår med eget udtryk og identitet. Således indskrives det nye plejehjem i stedets historie, og det samlede bygningskompleks nedskaleres i mindre overskuelige enheder for at opnå en bedre genkendelighed og mindske institutionspræget. Bygningerne fremtræder med tegl- og sortmalet træbeklædning, mens der i tilbagetrukne nicher er beklædt med lyst træ.

Økonomi

Funktionalitet
Byggeriet er opført med Laden som den mest offentlige og åbne del. Her mødes man af et åbent foyerområde, hvor man finder information om aktiviteterne i huset, og der er direkte forbindelse til caféområde, pejsestue, lounge og det private haverum. I Hovedbygningen er boenhedernes fælles spiserum placeres og hertil er der også en egen privat indgang til boenhederne. Hovedbygningen kobler sig til gårdene, der indeholder de fire boenheder med hver 12 boliger. De er organiseret omkring et intimt haverum, hvor der er åben visuel forbindelse fra beboelsesgangene og små sidde- og opholdsnicher undervejs.

Bygbarhed
Hovedprincippet for de bærende konstruktioner er baseret på et søjlebjælkesystem med få, tunge vægge for at tilgodese ønsket om fremtidssikring med fleksibilitet i indretningen. De rumadskillende vægge er derfor overvejende lette, demonterbare vægsystemer, der kan fjernes ved behov for ændringer i indretningen.

Bæredygtighed
Der er i projektet indtænkt LAR løsninger, der fungerer som landskabelige elementer. Regnvandet bruges aktivt for at øge de landskabelige kvaliteterne og naturoplevelser for beboerne og de besøgende. Overskydende regnvand samles primært i fire søer omkring og imellem bebyggelserne. Flere vandresløjfer omkring bebyggelsen og mellem disse søer sikrer mange og forskelligartede sanseoplevelser for beboerne.

Værktøjer vi bruger

 • Skitserende programanalyse – idéudvikling med brugerne
 • 3D visualiseringer, illustrationer og animationer
 • Programanalyse, fysisk registrering og opmåling
 • 3D simulering af energiforbrug, dagslys, vindforhold og kollisionstest
 • 2D og 3D projektering
 • Miljøanalyse for bly, pcp, asbest, §8 undersøgelser, thermografisk foto og fugtmåling
 • Succesiv kalkule med markedspriser på håndværkerudgifter, byggeindeks og huslejepriser
 • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”
 • Etableringsstrategier og kommerciel gennemgang
 • DGNB og LCD
 • Strategiske alliancer