DK

År
2005 - 2010

Emne
Plejeboliger og indpasning i eksisterende bebyggelse

Sted
Gyldenrisparken

Areal
7.000 m² nybyggeri

Bygherre
Lejerbo

Samarbejdspartnere
Witraz / Vandkunsten / Wissenberg

Stade
Opført

Gyldenrisparken

Æstetik
Plejecentret med boliger og tilhørende serviceareal ligger i Gyldenrisparken på Amager. Det er en del af den helheds­plan for renovering og nybyggeri i området, som tidligere WITRAZ arkitekter vandt 1. præmie for sammen med Vandkunsten og Wissenberg. Hele området er åbent og gennemlyst og er i udformning transparent i forhold til de omkransende uderum med høj grad af visuel kontakt på tværs af bygningen. Til hvert bo­ligafsnit er knyttet to overdækkede terrasser/balkoner

Funktionalitet
De 81 plejeboliger får karakter af boliger, ikke institution. Hver enhed består af 16 boliger, der er disponeret omkring et centralt placeret fællesrum med køkken og mulighed for spisning og ophold.

Den enkelte bolig er disponeret med et rummeligt opholds­rum med køkkenmulighed. Mellem stue og soveværelse er der to store skydepartier, der muliggør forskellige rumlige sammenhænge og kan gøre boligen større.

Bæredygtighed
Plejeboligerne er disponeret som et lavt anlæg, der giver nærhed til levende, grønne udearealer. Boligernes karakter er både udadvendt og beskyttet i forhold til den omliggende bebyggelse. Plejecentret danner sammen med en ligeledes daginstitution en serie grønne, intime beskyttede gårdrum, hvor beboerene i hele bebyggelsen kan mødes på tværs af alder og tilhørsforhold. Plejecentret har grønt tag i form af mossedum.