DK

År
2013 - 2017

Emne
Plejebyggeri, boliger for sindslidende, aktivitetshus og service

Sted
Glasvej og Brofogedvej, København

Areal
3.115 m2 – nybyggeri

Bygherre
Lejerbo

Entreprenører & ingeniører
Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører / Lassen Landskab

Miljø
Lavenergiklasse 2015

Stade
Under opførelse

Glasvej / Brofogedvej

Æstetik
Plejeboligerne opføres som infill-bygninger i en karré i Københavns Nordvestkvarter. Byggeriet forholder sig til omgivelserne i et nutidigt formsprog, der tilpasser sig til konteksten ift. skala, proportionering og materialitet.

Funktionalitet
Projektet omfatter opførelse af 42 plejeboliger for sindslidende borgere med tilhørende serviceareal. Boligerne opføres som plejeboliger på hver 65 m2 med adgang fra gårdsiden via svalegange. Byggeriet opføres i forlængelse af Lejerbos eksisterende afdeling med familieboliger, med et sammenhængende gårdrum.

Projektet følger intentionerne i den gældende lokalplan, hvorfor der også er indarbejdet en offentlig passage gennem området, der forbinder Glasvej og Brofogedvej.

Processen og samarbejdet
Der har i projektforløbet været et tæt samarbejde med Socialforvaltningen, Københavns Kommune, herunder de udpegede byggeudvalg.