GL

År
2018

Emne
Ny Lufthavnsterminal og Servicebygning

Sted
Grønland

Areal
Passagerterminal / 4.750 m²
Servicebygning / 1.900 m²
I alt inkl. AFIS tårn: 6.800 m²

Bygherre
Kalaallit Airports A/S

Samarbejdspartnere
COWI A/S / Masanti A/S

Miljø
Energiklasse 2020

Stade
Konkurrence / 1. pris

Fjordportalen / Ny lufthavnsterminal

Bedømmelsesudvalget finder, at forslaget lever forbilledligt op til de intentioner der er opstillet i byggeprogrammet. Forslagsstillerne formår med meget simple midler at skabe et karakterfuldt forslag, der samtidigt er meget robust, oplevelsesrigt og designet til en moderne lufthavn i et barsk arktisk klima.

 

Funktionalitet
Udgangspunktet for funktionalitet har været at skabe et entydig, gnidningsfrit passagerflow igennem terminalen. De øvrige flows som bagage og personale integreres med dette hovedflow i et effektiv system, som samtidig bindes sammen med vejforpladsen, apron og de øvrige lufthavnsbygninger. Bygningerne skal tilsammen fungere som en moderne lufthavne med alle dennes særlige krav og forhold.

Økonomi
Lufthavnsbygningerne skal kunne realiseres i forhold til de særlige byggeforhold i Grønland inden for økonomien og tidsplanens rammer. Disse faktorer er derfor tænkt ind i designet fra de første skitser.

Æstetik
Der er valgt et enkelt og markant formsprog til lufthavnsbygningerne, som refererer diskret til omgivende landskab med fjeldlandskabet og isbjergende, som kendetegner området. Terminalen, servicebygningen og kontroltårnet deler formsproget for at sikre visuel kontinuitet på tværs af lufthavnen. Bygningerne står monolitisk i landskabet med et robust udtryk som afspejler omgivelserne.
Terminalbygningens indre relaterer sig til det menneskeskabte Grønland ved at afspejle Grønlands kultur, liv og traditioner. Der anvendes varme materialer, farver, symboler, kunst og øvrige repræsentationer af menneskerne og deres kultur.

Bygbarhed
Bygningerne er designet til at kunne blive opført i Grønland. Alt fra materialer til det konstruktive system er valgt ud fra hensyn til tilgængelige materialer, den Grønlandske byggemarked og den korte byggesæson.