GL

År
2018

Emne
Ny Lufthavnsterminal og Servicebygning

Sted
Grønland

Areal
Passagerterminal / 2.050 m²
Servicebygning / 1.400 m²
I alt inkl. AFIS tårn: 3.600 m²

Bygherre
Kalaallit Airports A/S

Samarbejdspartnere
COWI A/S / Masanti A/S

Miljø
Energiklasse 2020

Stade
Konkurrence / 1. pris

Fjeldportalen / Ny lufthavnsterminal

Bedømmelsesudvalget finder, at forslaget lever forbilledligt op til de intentioner der er opstillet i byggeprogrammet. Forslagsstillerne formår med meget simple midler at skabe et karakterfuldt forslag, der samtidigt er meget robust, oplevelsesrigt og designet til en moderne lufthavn i et barsk arktisk klima.

 

Funktionalitet
Udgangspunktet for funktionalitet har været at skabe et entydig, gnidningsfrit passagerflow igennem terminalen. De øvrige flows som bagage og personale integreres med dette hovedflow i et effektiv system, som samtidig bindes sammen med vejforpladsen, apron og de øvrige lufthavnsbygninger.

Økonomi
Lufthavnsbygningerne skal kunne realiseres i forhold til de særlige byggeforhold i Grønland inden for økonomien og tidsplanens rammer. Disse faktorer er derfor tænkt ind i designet fra de første skitser.

Æstetik
Forbindelser til landskabet spiller en afgørende rolle i forslagets arkitektur. Naturens fantastiske og karakteristiske kulisse gøres til hovedattraktionen i oplevelsen af lufthavnen for passagerer og gæster. Bygningernes ydre relaterer sig til det naturskabte Grønland ved at fokusere på det evigt foranderlige kolde klima, som får lov at vise sig frem med bygningerne som baggrund.
Terminalbygningens indre relaterer sig til det menneskeskabte Grønland ved at afspejle Grønlands kultur, liv og traditioner. Der anvendes varme materialer, farver, symboler, kunst og øvrige repræsentationer af menneskerne og deres kultur.

De to Hello og Goodbye zoner akkommoderer fænomenet, at der ofte i Grønland følger mange familier og venner med passagerer i lufthavnen enten for at sige farvel eller for at tage imod hjemkomne.Der er derfor indarbejdet en særlig zone i forbindelse med afgangs- og ankomsthallen. Her er der mulighed for ophold og visuel kontakt mellem landside og airside, så man kan følge de afrejsende hele vejen fra afsked til afrejse og tilsvarende, når de vender tilbage.

Bygbarhed
Bygningerne er designet til at kunne opføres i det særlige Grønland med fokus på de klimatiske udfordringer. Alle materialer til konstruktive system er valgt ud fra hensyn til anskaffelse, det Grønlandske byggemarked og den korte byggesæson.