DK

År
2020-2022

Emne
Transformation af eksisterende kontorbygning til ungdomsboliger 188

Rolle
Arkitekt/landskab

Areal
Ca. 5700 m2

Bygherre
SF Mangement

Samarbejdspartnere
JL Engineering
Ingholt Consult
Gade & Mortensen

Entreprenør
Friheden Gruppen A/S

Stade
Under udførelse (forventes færdig start 2022)

Sted
Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg

Finsensvej 15

Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg er under en større transformation. Den originale bygning er en kontorejendom fra 1967, som nu bliver renoveret og omdannet til ungdomsboliger. I alt er der tale om 188 boliger som indrettes med eget toilet, bad og tekøkken samt attraktive fælles faciliteter i kælder og på de enkelte etager. Indretning af boligerne og fællesfaciliteterne er inspireret af boligkoncept Blaekhus.dk/. Et koncept som ZESO Architects også har været med til at udvikle. 

Ved transformations projekter er der både store materiale og CO2 besparelser, fordi eksisterende bygningsdele bliver genbrugt. Men hvor stor er klimagevinsten egentlig? Det har Rambøll regnet på i et notat, hvor de viser præcis hvor store CO2 besparelserne er i forhold til, hvis Finsensvej 15 skulle have været nybyg. Hos ZESO er vi glade for at kunne fremvise det regnestykke, da Bæredygtighed er en del af vores HIGH FIVE arbejdsmetode. 

Bygningen består af kælder til 5. sal. I alt er bygnings areal ca. 8000 m2 og ekskl. kælderen ca. 5600 m2. Under ombygningen er fundament, terrændæk, kælderydervægge, søjler, ydervægge, etagedæk og tagdæk blevet beholdt. 
Ved at beholde ovenstående bygningsdele fra råhus, frem for nedrivning og opførelse af en ny bygning, opnås der en besparelse på knap 776 ton CO2-ækv. samt en besparelse på knap 7.000 ton byggeaffald og godt og vel 6.250 ton nye materialer. Ved at renovere frem for at bygge nyt, spares der ca. 580 lastbiler der kører tur/retur med nye byggematerialer fra materialeproducenter til Finsensvej 15 og ca. 520 lastbiler der kører tur/retur med nedrevet byggematerialer fra Finsensvej 15 til genbrugsstation. 

For at give perspektiv til disse tal lister Rambøll at:  

  • 776 ton CO2 svarer til over 3.255 personers elforbrug på et år (En person bruger i gns. 1.600 kWh pr. År. i DK) eller at en gennemsnitlig familiebil kører 160 gange rundt om ækvator.  
  • 7000 ton byggeaffald svarer til knap 8.900 personers samlede affaldsproduktion pr. år (En person producerer i gns. 781 kg/år i DK). 

 

Kilde: Rambøll Notat – “Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg Konvertering til Studieboliger. Vurdering af CO2 besparelser ved renovering frem for nybyg.