DK

År
2018

Emne
Højhus

Sted
Nordre Fælledkvarter / Arenakvarter

Areal
11.766 m²

Bygherre
Bonava / NCC Construction

Samarbejdspartnere
NCC Construction / Opland Landskab

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

Fælledudsigten

Som en del af Kvartersplanen for Arenakvarteret i Ørestad Syd, har tegnestuen designet ca. 11.800 m² højhuse, svarende til i alt 124 nye boliger.

ZESOs arbejde med Bebyggelsesplanen for Nordre Fælledkvarter indeholder ejerboliger og lejeboliger i form af Fælledhusene (rækkehuse i 3-4 etager) samt Fælledudsigten (4 tårne sammenbygget to og to i højder fra ca. 15 meter til ca. 43 meter). Bebyggelsen følger lokalplanens intentioner om placeringen af byggefelter, og orienteres så de skaber stor variation i de nære uderum. Boligtårnene placeret så skyggedannelse og evt. gerer heraf undgås.

Tårnenes design sikrer, at der er sammenhæng mellem tårnene uanset antal etager. For at opnå dette er den horisontale betoning af facaderne vigtig. Vi har med placeringen af de markante altanbokse i fiberbeton, der på hjørner materialemæssigt smelter sammen med tilsvarende partiel facadebeklædning, ønsket at nedbryde og forskyde det store bygningsvolumen i mindre enheder, således at tårnene ikke fremstår endimensionelle, men tværtimod bevæger sig i et tredimensionelt udtryk, der skaber forskydninger og dybde i oplevelsen af bygningen.

Økonomi
Fokus på de økonomisk mest fordelagtige byggesystemer og løsninger i samarbejde med øvrige rådgiver. Dette således at byggeriet indeholder en høj grad af præfabrikerede løsninger.

Funktionalitet
Tårnene har et grundplan på 17 x 17 meter jf. lokalplanens intentioner. I hvert tårn etableres der i hovedsagen 3 lejligheder pr. etage, dog med enkelte etager, hvor der udføres 4 lejligheder pr. etage, så kravet til den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse overholdes. Det store grundvolumen rejses i 5, 11 og 14 etager.

Boligerne i Fælledudsigten er alle disponeret med fælles opholdsrum orienteret mod to verdenshjørner så dagslysforhold og udsynsmuligheder er bedst mulige. Alle boliger er forsynet med min. én altan i direkte forbindelse til boligens fælles opholdsrum (stue og køkkenalrum). Altanerne er udformet som delvist lukkede bokse med en dybde på 1.800mm, hvilket giver gode udnyttelsesmuligheder for beboerne. Altanernes boksformede design er med til at skærme for regn og vind så ophold og udnyttelse af altanen optimeres i forhold til brugernes behov. Toilet- og badekabiner er placeret i den mørkeste del af boligen så de gode dagslysforhold tilgodeses værelser og opholdsrum. Kælderarealerne benyttes til fællesrum, depoter og teknik mv. Udvalgt tagflade er ligeledes udnyttes til fælles tagterrasse med mulighed og ophold og anden aktivitet der med sin placering givet et godt udsyn over hele Arenakvarteret og den omkringliggende natur.

Bygbarhed
Projektet indeholder en høj grad af præfabrikerede bygningsdele herunder komplette facadeelementer med præmonterede vinduer, således at bygning lukkes og vejrligssikres allerede ved udførelse råhus. Den hurtige lukning af råhus har gjort det mulig at opstarte de indvendige apterings arbejder væsentlige hurtigere end ved traditionel byggeri.

Udover facadeelementer er badeværelser samt tilhørende teknikskakte inkl. installationer også udført som præfabrikerede elementer og monteret i forbindelse med udførelse af råhus.

Bæredygtighed
Udover bæredygtige tiltag i form af energirigtige bygningsdele som lavenergivinduer, højisolerede facader og tage, opsættes solceller på tagflader og resterende tagflader begrønnes, så regnvand optages løbende af planterne, eller fordamper. Dermed bliver kun det regnvand, som ikke optages i begrønning, udledt til kloaksystemet. Samtidig optager planterne CO2 fra luften og mindsker dermed både udledningen af regnvand og luftforureningen. Projektet udføres efter energiklasse 2015.

Læs mere om projektet på bonava.dk