DK

År
2017

Emne
Rækkehusbebyggelse

Sted
Nordre Fælledkvarter / Arenakvarteret

Areal
6.930 m²

Bygherre
Bonava

Samarbejdspartnere
NCC Construction / Midtconsult / Opland Landskab

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

Fælledhusene

Æstetik
Som en del af Kvartersplanen for Arenakvarteret i Ørestad Syd har ZESO designet 56 nye rækkehusboliger. ZESOs arbejde med Bebyggelsesplanen for Nordre Fælledkvarter indeholder ejerboliger og lejeboliger i form af Fælledhusene (rækkehuse i 3-4 etager) samt Fælledudsigten (4 tårne sammenbygget to og to i højder fra ca. 15 meter til ca. 43 meter). Bebyggelsen følger lokalplanens intentioner om placeringen af byggefelter og orienteres, så de skaber stor variation i de nære uderum. Boligtårnene placeres, så skyggedannelse og evt. gener heraf undgås.

Bebyggelsen er med til at skabe en hybrid mellem traditionelle rækkehuse og etagebyggeri, der via dynamiske byrum, skaber et nærurbant miljø, der henvender sig til unge børnefamilier med vægt på tryghed og overskuelige byrum.

I henhold til lokalplanen følges 17 x 17 meter princippet, hvorved det opnås, at kuberne forskyder sig i forhold til hinanden og varierer i højde og indbyrdes afstand. Formålet med dette er at opnå differentierede afvekslende byrum, der tilvejebringer de bedste dagslysforhold og udsigtsmuligheder.

Økonomi
Fokus på de økonomisk mest fordelagtige byggesystemer og løsninger i samarbejde og tidlig inddragelse af fagentreprenører.

Funktionalitet
Fælledhusene er opført som rækkehusbebyggelse med et særligt fokus på at skabe gode boliger i tæt relation til nærområdet i og omkring Arenakvarteret. Selve boligerne ligger med deres individuelle placering midt i hjertet af Amager Fælled i tæt kontakt til naturskønne omgivelser.

Der har indledningsvis i designfasen været et særligt fokus på orienteringen af rækkehusene, med hensyn til solorientering og relationen til udearealerne. Dette opleves bl.a. ved ankomsten til den enkelte bolig, hvor man træder ind i boligens entréområdet der med sin direkte forbindelse til køkkenalrummet ligger i direkte visuel forbindelse til landskabet og haven udenfor. Boligens rumdisponering opefter består af værelser og fælles opholdsrum med adgang til terrasser og franske altaner der ligeledes er med til at skabe gode relationer til omgivelserne. Og herved ligeledes er med til at berige bylivet imellem husene i Arenakvarteret –  udover at være en kvalitet for den enkelte beboer.

Bygbarhed
Ved tidlig inddragelse af fagentreprenører har det været muligt, tidligt i processen, at designe og vælge fordelagtige byggesystemer og løsninger.

Bæredygtighed
Udover bæredygtige tiltag i form af energirigtige bygningsdele, som lavenergivinduer, højisolerede facader og tage, begrønnes alle tagflader, så regnvand optages løbende af planterne, eller fordamper. Det regnvand som ikke optages i begrønning på tage, udledes via opsamlingsbede med beplantning til nedsivning, som en del af den samlede LAR løsning.

Processen og samarbejdet
Med fælles fokus på et fremtidigt byggeri, der løfter områdets arkitektoniske ydre, og samtidig giver nutidige fleksible boliger har der, i tæt samarbejde med alle interessenter været en tidlige konstruktiv dialog omkring muligheder og begrænsninger indenfor lokalplanens rammer.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer 
ZESO har været involveret i projektet fra start til slut: Projekt- og projekteringsledelse, konceptudvikling og skitsering, programmering, projektering og fagtilsyn.