DK

År
2012

Emne
Internationalt indbudt Realdania-arkitektkonkurrence.

Sted
Ejby Industri Park, Glostrup

Areal
600,000 m² (heraf 225,000 m² eksisterende)

Bygherre
Glostrup Kommune, Realdania

Samarbejdspartnere
Foster + Partners / AKT2 (UK) / Atelier Ten (UK) / Opland ApS Landskab (DK) / MIC Mobility in Chain (ITA) / Lars Kragh Consult (DK)

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Afleveret Parallel-konkurrenceforslag
Juni 2012

 

Ejby: En urban lomme i forstaden

Æstetik
Opdraget var at fremkomme med visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling af forstæderne i Danmark og revitalisere uddøende erhvervsarealer ved at skabe bedre sammenhæng med dets landskab og bystruktur. At ændre en monofunktionel struktur til en multifunktionel by.

Projektet angiver en strategi for hvordan man i et eksisterende erhvervsområde kan skabe en række ejerskaber og strukturer, der via fælles løsninger, skaber nye muligheder.

Økonomi
Kernebegrebet i forslaget var at have særligt fokus på at udvikle en robust forretningsstrategi og ikke en ”normal” masterplan, som programmet har forventet. Derfor har holdet lagt op til etablering af et fælles grundejerselskab som vil gøre det muligt, at alle kan drage fordel af det NYE EJBY.

Funktionalitet
Fokuspunkter i den videre udvikling af området:

• Se områderne mellem bygningerne som en aktiv ressource, ikke bare en herlighedsværdi.

• Fokusere på interaktionen mellem at have gode såvel sociale som kommercielle betingelser: Optimere og balancere forholdet herimellem.

• Åbne op for sociale / offentlige muligheder for alle grundejerne, beboere og borgere i Ejby samt besøgende, så alle kan få glæde af Ejby i fremtiden.

• At skabe et mere attraktivt og levende miljø, som vil gøre Ejby mere attraktivt for nye lejere/ ejere.

• Et mere attraktivt miljø er mere værdifuldt for alle grundejere.

• En udviklende proces kan skabes gennem at investere i at udvikle områdets miljø.

• Starte den positive proces med den nye letbane og området omkring stationen og de ubebyggede tilstødende arealer, ejet af Glostrup Kommune.

• Igangsætte processen med at opnå den bedste og mest optimale udnyttelse af arealerne mellem bygningerne i den første fase og skabe sociale mødesteder for Ejbys borgere, beboere og ansatte, og lade dem invitere gæster til området.

• Udvide principperne fra første fase i udviklingen af området til resten af området i det nuværende Ejby Erhvervsområde.

• Parallelt etablere selskabet EJBY MID-URBAN A/S og samle ressourcerne og sprede fordelen heraf til alle ejerne i området. Som bekendt er man stærkere som gruppe.

• Markedsføre Ejby i forhold til de fremtidigt definerede erhvervsklynger, for at øge investeringerne i området og dermed gennemføre de næste faser af masterplanen.

Bygbarhed
Med udgangspunkt i eksisterende lejer/ejerstruktur i sammenhæng med en undersøgelse af fremtidige markedsbehov, opbygges en række erhvervsklynge-typologier for at kunne tiltrække nye investeringer, men også for at kunne supportere eksisterende virksomheder

Bæredygtighed
Genbrug, fødevareproduktion, sociale mødesteder, integration med eksisterende grupper og cirkulære økonomisynergier mellem de forskellige produktionsvirksomheder har været en integreret del af strategien.

Processen og samarbejdet
Konkurrencen løbet over 5 måneder som en parallelt forløb med en række af workshops samt beboermøder med alle interessegrupper. En omfattende, lokal brugerundersøgelse er en del af vores afleverede materiale samt et bud på en fremtidig strategi for området.