DK

År
2011

Emne
Helhedsplan; omdannelse og nybyggeri

Sted
Helsingør Kommune

Areal
150,000 m²

Bygherre
Momentum, diverse

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Helhedsplan 2014

Cinemabyen

Æstetik
Helsingør Kommune har udviklet en vision, der ønsker at tiltrække de 25-40 årige som et nyt vækstlag. Området omkring Cinemacenter fortættes i 2-5 etager, på varieret vis, så der skabes skalasammenhæng til den omkringliggende bebyggelse. Der lægges vægt på byrummets kvaliteter som det bærende element, med udadvendte funktioner i stueetagen og erhverv samt boliger og uddannelse på de øvrige etager.

Økonomi
Helhedsplanen er organiseret med byggefelter, der respekterer de eksisterende matrikelfordelinger. Derved er det muligt at bygge etapevis og opnå en støre fleksibilitet i planen, for at maksimere muligheden for at realisere visionen.

Funktionalitet
Eksisterende struktur og de bymæssige kvaliteter er respekteret og suppleret med nybyggeri samt en gennemgående fodgængerforbindelse på tværs af grunden. Dette giver adgang til en ny, urban plads samt et parkområde.

Bygbarhed
Den bymæssige struktur er designet inden for de eksisterende matrikelgrænser, og derved kan der etableres etapevis. Parkering håndteres i udvalgte parkeringshuse.

Bæredygtighed
Socialt liv, mangfoldighed, helhedsprogrammering og et aktivt byrum i gennem dagen vil give en ny identitet til hele området.

Processen og samarbejdet
Der har i projektforløbet været et tæt samarbejde med Helsingørs Kommune og forskellige interessenter. Det har afstedkommet en omfattende og konstruktiv inddragelse af brugere og beboerrepræsentanter i processens forløb.