DK

År
2020

Emne
Bolig / Erhverv

Sted
Carlsberg  / København V

Areal
7695 m²

Bygherre
Carlsberg Byen PS

Samarbejdspartnere
Alectia / Opland Landskab

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

Brygmester Hus

ZESO tegner en af de nye markante karréer Brygmester Hus i Carlsberg Byen. Projektet består af en mixed-use karrébebyggelse indeholdende 54 boliger og to erhvervslejemål.

Brygmester Hus er placeret i Carlsberg Byen, Vesterbro, hvor et nyt kvarter er ved at opstå i det gamle. Boligdelen består af ca. 4.900 m² og rummer 54 boliger i varierende størrelser, som appellerer til et bredt segment. I forbindelse med boligerne vil der være private tagterrasser såvel som en større fælles tagterrasse og et grønt gårdrum. Erhvervsdelen er på ca. 1.650 m² og er fordelt på to etager, hvorved erhvervet kan deles i et eller to lejemål.

Æstetik
Brygmester Hus er placeret i et område karakteriseret af detaljerede, ældre og bevaringsværdige bygninger der giver stedet karakter og understreger dets historie. Det betyder, at det ydre udtryk for Brygmester Hus skal forholde sig til de nærliggende bygninger på en ny og moderne vis.

Bygningens facade bliver beklædt af en murstensfrakke der forholder sig til kontekstens udtryk. I stueplan vil murstensfacaderne bestå af formsten som bidrager til en højere detaljeringsgrad i byrummet.  Murstensfrakken brydes af metalplader, som tilføjer de ydre facader en dynamik og variation.  Ved tilbagetrækning af facaderne, vil der ske et materialeskift bestående af metalplader.

Parasitten som består af to penthouse lejligheder har tilsammen et areal på 200 m² med privat tagterrasse. Parasitten skilder sig i sit ydre udtryk ud fra resten af bygningen og skal fremstå som et individuelt element. Gårdrummet skal fremstå som et varmt og rart opholdssted som understøttes af en træfacade.  Det grønne gårdrum inviterer til fællesskab og uformelle møder med naboerne på tværs af alle aldre.

Funktionalitet
Boligerne er alle disponeret med fælles køkken /alrum som placeret ift. solorientering og relation til udearealerne. Boligerne er forsynet med enten altan eller terrasse i direkte forbindelse til boligens fælles opholdsrum. Boligerne er indrettet med så mange værelser som muligt, hvor der ofte vil være mulighed for et fravalgsværelse. Dette gør boligerne fleksible og appellerer til et bredere segment.

Toilet- og badekabiner er placeret i den mørkeste del af boligen så de gode dagslysforhold tilgodeses i værelser og opholdsrum. Udviklingen af planerne er udført i tæt samarbejde med Carlbergs Byens salgsafdeling. Kælderarealerne benyttes til fællesrum, depoter, teknik, bil- og cykleparkering. Udvalgte tagflader udnyttes til fælles og private tagterrasse med mulighed for ophold og en god udsigt over området.

Bæredygtighed
Udover bæredygtige tiltag i form af energirigtige bygningsdele, som lavenergivinduer, højisolerede facader og tage begrønnes udvalgte tagflader, så regnvand optages løbende af planterne, eller fordamper. Ydermere suppleres flere tagflader med solceller.

Bygbarhed
Ved tidlig inddragelse af fagentreprenører har det været muligt, tidligt i processen, at designe og vælge fordelagtige byggesystemer og løsninger. Boligerne udføres med præfabrikerede badekabiner som udføres og monteres i forbindelse med udførelse af råhuset.

Økonomi
I designfasen foregår der et tæt samarbejde mellem bygherren, projektgruppen og ikke mindst entreprenøren (HHM). Entreprenøren inddrages tidligt i processen for at få økonomien til at hænge sammen, i et projekt med et højt arkitektonisk ambitionsniveau.