DK

År
2016 - 2018

Emne
1.658 m² erhverv / 1.068 m² daginstitution / 4.971 m² boliger

Sted
Carlsberg

Areal
7695 m²

Bygherre
Carlsberg Byen P/S

Samarbejdspartnere
Alectia / Opland Landskab

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Pågående

Brygmester Hus / Erhvervslejemål

ZESO Architects tegner i samarbejde med Carlsberg Byen, Alectia, Opland Landskab en af de nye markante karréer, ”Brygmester Hus” i Carlsberg Byen. Projektet består af en mixed-use karrébebyggelse indeholdende 54 boliger, to erhvervslejemål og en daginstitution på i alt 7695 m2.

Processen har været spændende og samarbejdet med de involverede parter har været udbytterigt. De viste illustrationer er en indikation på det nuværende udtryk for Brygmester Hus og bygningen kan som processen skrider frem ændre karakter og udtryk.

Brygmester Hus er placeret i Carlsberg Byen, Vesterbro, hvor et nyt kvarter er ved at opstå i det gamle. Boligdelen består af ca. 4900m2 og rummer 54 boliger i varierende størrelser, som appellerer til et bredt segment. I forbindelse med boligerne vil der være private tagterrasser såvel som en større fælles tagterrasse og et grønt gårdrum. Erhvervsdelen er på ca. 1650m2 og er fordelt på to etager, hvorved erhvervet kan deles i et eller to lejemål. Daginstitutionen indeholder 5 stuer til vuggestuebørn såvel som børnehavebørn og rummer et areal på ca. 1050m2. I forbindelse med daginstitutionen vil der være et udeareal til børnene på tagterrassen mod nord.

 

Æstetik

Brygmester Hus er placeret i et område der er karakteriseret af detaljerede, ældre og bevaringsværdige bygninger der giver stedet karakter og understreger dets historie. Det betyder at det ydre udtryk for Brygmester Hus skal forholde sig til de nærliggende bygninger på en ny og moderne vis.

Bygningens facade bliver beklædt af en murstensfrakke der forholder sig til kontekstens udtryk. I stueplan vil murstensfacaderne bestå af formsten som bidrager til en højere detaljeringsgrad i byrummet.  Murstensfrakken brydes af metalplader, som tilføjer de ydre facader en dynamik og variation.  Ved tilbagetrækning af facaderne, vil der ske et materialeskift bestående af metalplader.

Parasitten som består af to penthouse lejligheder har tilsammen et areal på 200m2 med privat tagterrasse. Parasitten skilder sig i sit ydre udtryk ud fra resten af bygningen og skal fremstå som et individuelt element. Gårdrummet skal fremstå som et varmt og rart opholdssted som understøttes af en træfacade.  Det grønne gårdrum inviterer til fællesskab og uformelle møder med naboerne på tværs af alle aldre.

 

Funktionalitet

Boligerne i Brygmester Hus er alle disponeret med fælles køkken /alrum som placeret ift. solorientering og relation til udearealerne. Boligerne er forsynet med enten altan eller terrasse i direkte forbindelse til boligens fælles opholdsrum. Boligerne er indrettet med så mange værelser som muligt, hvor der ofte vil være mulighed for et fravalgsværelse. Dette gør boligerne fleksible og appellerer til et bredere segment.

Toilet- og badekabiner er placeret i den mørkeste del af boligen så de gode dagslysforhold tilgodeses i værelser og opholdsrum. Udviklingen af planerne er udført i tæt samarbejde med Carlbergs Byens salgsafdeling. Kælderarealerne benyttes til fællesrum, depoter, teknik, bil- og cykleparkering. Udvalgte tagflader udnyttes til fælles og private tagterrasse med mulighed for ophold og en god udsigt over området.

Bæredygtighed
Udover bæredygtige tiltag i form af energirigtige bygningsdele, som lavenergivinduer, højisolerede facader og tage begrønnes udvalgte tagflader, så regnvand optages løbende af planterne, eller fordamper. Ydermere suppleres flere tagflader med solceller.

Bygbarhed

Ved tidlig inddragelse af fagentreprenører har det været muligt, tidligt i processen, at designe og vælge fordelagtige byggesystemer og løsninger. Boligerne udføres med præfabrikerede badekabiner som udføres og monteres i forbindelse med udførelse af råhuset.

Økonomi
I designfasen foregår der et tæt samarbejde mellem bygherren, projektgruppen og ikke mindst entreprenøren (HHM). Entreprenøren inddrages tidligt i processen for at få økonomien til at hænge sammen, i et projekt med et højt arkitektonisk ambitionsniveau.

 

Værktøjer vi bruger

  • 3D visualiseringer, illustrationer og animationer
  • 3D simulering af dagslys
  • 2D og 3D projektering
  • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”