DK

År
2009 / LÆRING

Emne
Idrætshal

Sted
Rødovre Parkvej 150

Areal
700 m²

Bygherre
Rødovre kommune

Samarbejdspartnere
Wiberg Arkitekter / Witraz Arkitekter
Damgaard Rådgivende Ingeniører / ASON

Miljø
BR95 Lavenergibygning klasse 1

Stade
Opført

Rødovre Skole

Funktionalitet
En ny gymnastiksal ved Rødovre Skole giver skolens børn plads til fysisk udfoldelse. Gymnastiksalen er forbundet til skolens eksisterende sal med et grønt hængsel, en efeubeklædt mellembygning, der også fungerer som indgang. I disponeringen af salen har vi tænkt i enkle, fleksible og funktionelle løsninger, der sikrer optimering, stor slidstyrke, alsidig anvendelse og lav miljøbelastning.

Bæredygtighed
Arealoptimering, lang levetid på ind- og udvendige materialer og lave driftsomkostninger øger bygningens bæredygtighed.

Økonomi
Facadebeklædningen af fiberbeton og den indvendige vægbeklædning af bl.a. linoleum sikrer lave driftsomkostninger, da fladerne ikke kræver vedligehold.

Æstetik
Hallen indgår i et forfinet samspil med skolens eksisterende bygninger. Samtidig tilføjer den nyt til omgivelserne i kraft af karakterfulde arkitektoniske elementer: facadeprintet, glasbåndet, cirklerne og farverne. En kubistisk formet facade af fiberbeton gør bygningen homogen og let identificerbar. Printet, der illuderer træernes grene, og et sammenhængende glasbånd skaber forbindelse mellem bygning og landskab. De runde åbninger i facaden spiller sammen med cirkelslag i indgangspartiets asfaltbelægning og cirkelmotiver indenfor, hvor lamper og ovenlys også er placeret i et tilfældigt system.

Bygbarhed
Hallen er en simpel rammekonstruktion med krydsafstivninger som kompensation for det højtsiddende vinduesbånd, der løber langs alle facader.