DK

År
2014

Emne
Ombygning af kontorareal, facaderenovering samt space planning for lejer

Sted
Valby Maskinfabrik, Poul Bundgaards Vej 1, 2500 Valby

Areal
2.000 m² ?- eksisterende byggeri

Bygherre
De Forenede Ejendomsselskaber

Lejer
Baker Tilly

Entreprenører & ingeniører

Miljø
Lavenergiklasse 2010

Stade
Opført

Baker Tilly

Funktionalitet
Bygningen er renoveret og omdisponeret til en ny lejer, Baker Tilly. Zeso har tillige forestået omfattende udskiftninger af alle vinduer i den bevaringsværdige bygning.

Kontorarealet skulle transformeres fra cellekontorer til åbent kontorlandskab. ZESO Spaceplanning fortolker et kontor landskab som et areal med en kompleks infrastruktur – meget lig planlægning af en by. Derfor kan arealet ikke blot møbleres – men det skal planlægges. Vores koncept “Videns Kontoret” har et centralt torv i stuen ved indgangen og kantinen. På 1. etagen er der indarbejdet forskellige arbejds- og mødearealer som mindre bydele. Medarbejderen beslutter selv på dette “Videns Kontor”, i hvilken rytme, på hvilken måde og på hvilken lokation, der findes de bedste forhold til den respektive aktivitet. Der er mulighed for Teamwork eller koncentret individuelt arbejde.
Zonerne som Zeso´s koncept “Videns Kontoret” indeholder er : Torvet, Arbejdszonen, Projekt kontor, Lounge Arbejde, Bibliotek, Stille rum, Møde rum, Udendørs arbejde, Privat Box, Sofa Arena, Printshoppen, Teamwork Bænken.

Æstetik
De nye rumligheder til kontorarealerne fremstår lyse og nordiske i materialevalget.

Bygbarhed
Bygningsændringerne opfylder bygningsreglementets 2010 krav, herunder krav til energiforbrug, flugtvejsforhold mm.  ?

Bæredygtighed
I projekteringen af ombygningen er der bevidst arbejdet med et godt indeklima gennem valget af bæredygtige materialer og produkter samt energioptimering i form af LED lys.

Bygningen opfylder Lavenergiklasse 2010.

Anvendte værktøjer

  • Skitserende programanalyse – idéudvikling
  • 3D visualiseringer, illustrationer
  • 3D simulering af dagslys
  • 3D projektering i REVIT
  • Miljøanalyse
  • Succesiv kalkule med markedspriser på håndværkerudgifter, byggeindeks og huslejepriser
  • Vidensdeling – BygErfa, SBI-anvisninger, normer, BR og ”Eksempelsamling om brandsikring og byggeri”

Processen og samarbejdet
Bygherren er en mangeårigt tilbagevendende kunde grundet det gode samarbejde og tilfredstillende resultater for deres lejere.

Den vellykkede bruger- og bygherreproces har været medvirkende til at skabe en vellykket bygning med optimale logistik forhold.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
ZESO har været involveret i samtlige kompetencer: Projekt- og projekteringsledelse, konceptudvikling og skitsering, programmering, projektering, udbudshåndtering og fagtilsyn. Lejerrådgivning iht. space planning