DK

År
2017

Emne
Værdi- og Funktionsprogram

Rolle
Bygherrerådgiver

Sted
Skolegangen 1

Bygherre
Albertslund Kommune / Bent Jakobsen Randbøll

Samarbejdspartnere
Kuben Management

Miljø
Energiklasse 2015/2020

Stade
Pågående

Albertshøj Værdi- og Funktionsprogram

ZESO er gennemgående bygherrerådgiver med arkitektfaglig input, inspiration, processtyring samt udarbejdelse af et Værdi- og Funktionsprogram og sikring af demensegnethed i samtlige faser.

Albertslund Kommune – Sundhed, Pleje & Omsorg udbygger plejecentret Albertshøj med en ny Etape 3. Plejecentret skal understøtte kommunens visioner om, at livet skal leves – hele livet. Det går igen i værdierne i Værdi- og Funktionsprogrammet, som ZESO har formuleret i samarbejde med kommende brugere og personale i en tidlig brugerinddragelsesproces. I Albertshøj Etape 3 er der fokus på, at byggeri, indretning og visionære løsninger understøtter det gode liv for mennesker med demens.

Albertshøj Etape 3 skal være et foregangsbillede for integration af ny velfærdsteknologi og demensegnethed. Det skal bygges som et moderne og fleksibelt byggeri med inddragelse af klimavenlige og sundhedsteknologiske løsninger, der skaber de bedste rammer for tryghed og trivsel og hvor beboere, besøgende og personale kan mærke, at visionen og værdier er implementeret i de fysiske rammer og hverdagen på plejecentret.

Rådgivningen er sket i tæt samarbejde med Kuben Management, der er gennemgående ledende bygherrerådgiver for forhandlinger, kontraktstyring, programmering, juridisk rådgivning, udbudsrådgivning, procesledelse og administrativ bygherrerådgivning.