DK

År
2012 / UDDANNNELSE & FORSKNING - 2015

Emne
Laboratoriebyggeri / Forskningsfaciliteter / Læringsmiljø

Sted
Niels Bohrsvej, Esbjerg

Areal
4.500 m² – nybyggeri / 1.000 m² renovering

Bygherre
Bygningsstyrelsen BYGST / Aalborg Universitet

Samarbejdspartnere
Wiberg Arkitekter / Rambøll / Witraz Arkitekter

Entreprenører & ingeniører
Midtconsult Rådg. Ingeniører

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

AAUE Esbjerg

Æstetik
Byggeriets tekniske og arkitektoniske kvaliteter har afgørende betydning for kvaliteten af de undervisnings- og forskningsaktiviteter, der skal foregå i det. Bygningerne skal derfor danne en stimulerende ramme, der understøtter et inspirerende og aktivt forsknings- og studiemiljø. Byggeriet placeres syd for den eksisterende bebyggelse i tæt kontakt til de grønne omgivelser.

Funktionalitet
Den nye bygning skal fremover rumme en lang række forskelligartede laboratorie-, undervisnings- og forskningsfaciliteter til institutterne CIVIL, BIO og ENERGY, hvor der forskes i konstruktioner, materialer og geoteknik, miljøkemi samt energiteknologi.

Bæredygtighed
På fakultetet forskes der i vedvarende energi, og AAUE ser gerne, at anvendelse af vedvarende energiformer inddrages i byggeriet, så det kan indgå i undervisningen. Blandt andet er der mulighed for opsætning af vindmølle på taget af en lavere fløj.

Processen og samarbejde
Det nye byggeri skal understøtte AAU’s studieform, samtidig med at det bliver et moderne laboratoriebyggeri i forhold til fleksibilitet og foranderlighed, tværfaglighed, energi og bæredygtighed, tilgængelighed og arkitektonisk kvalitet. Dette har været temaer, der har været bearbejdet med brugerne.

Bygningsintegreret kunst
Camilla Rasborg har indgået i tæt samarbejde med arkitekt og brugere om udformningen af de indvendige vægge mod de to atrier.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer
Projekt- og projekteringsledelse, konceptudvikling og skitsering, programmering, laboratorieindretning, projektering, udbudshåndtering og fagtilsyn.