• 5. juni / ZESO fremhæves i Byggeskadefondens guide

    ZESO ARCHITECTS projekt Televænget er blevet fremhævet i ny udgivelse fra Byggeskadefonden: ”GUIDE TIL KVALITET VED BYGNINGS RENOVERING”. Dette projekt bestod af en komplet ombygning af den eksisterende bygning med etablering af 29 fremtidssikrede plejeboliger for sindslidende med tilhørende fælles- og opholdsarealer. For at dette kunne lykkedes har der i projektet været særligt fokus på tilgængelighed, indeklima, brugsareal samt moderne og tidsvarende boligforhold for såvel beboere som personale.

    Læs om Televænget på side 88 i Byggeskadefondens guide, som er gratis at downloade på deres side her.