• 14. juni / ZESO på årets Folkemøde

    Livsformer og familiestrukturer er under forandring – den ændrede demografiske sammensætning med markant flere ældre er et potentiale for nye sociale sammenhænge.

    Forskelle og mangfoldighed er netop platform for innovation og bæredygtig vækst. Vi ser frem til bidrage til årets Folkemøde, hvor segmentleder for ZESO CARE Pia Wiberg viser vejen for en ny tilgang til ældre- og demensområdet, som flytter både individ og samfund!