• 17. august / Viden er Alt

    ZESO har netop afleveret forslag til et bibliotek i Kina.

    Projektets runde form refererer til middelalderen, hvor et bibliotek skulle forsvares, og viden kun var for de få. I dag refererer vi til vores historie ved at henvise til den runde form – men nu som et tempel for viden, hvor stor transparens og åbenhed inviterer alle ind !