• 14. september / Tryghed og Lighed

    ZESO har i samarbejde med Pædagogernes Pension (PBU), Kuben Management og Opland Landskab vundet udbuddet om Albo Grunden centralt i Albertslund. Et nyt bomiljø med 91 moderne lejeboliger ved Rådhussøen er dermed en realitet.

    Rådhus Have rummer i alt 7300 m² nye boliger med en imponerende udsigt og adgang til rekreative områder. ZESO har i udviklingen haft fokus på tryghed og lighed. Dette understøttes bl.a. af et stort fælles gårdrum med læ og aftensol samt tæt kontakt til nærområdet.

    Projektet er præget af stærkt samarbejde mellem rådgivere og professionelle investorer, som sammen har skabt en boligbebyggelse, der matcher både børnefamilier og seniorer. Rådhus Have understøtter dermed Albertslund Kommunes målsætning om at udbygge sin position som en attraktiv bosætningskommune.

    Se mere om projektet HÉR