• 10. marts / Stor klimagevinst!

    Stor klimagevinst ved transformationen af vores projekt på Finsensvej 15 på Frederiksberg.

    Notat fra Rambøll viser at vores projekt på Finsensvej 15 på Frederiksberg har opnået store CO2 besparelser. Ved transformationen af eksisterende kontorbygning frem for nedrivning og opførelse af en ny bygning opnås der en besparelse på knap 776 ton CO2-ækv. samt en besparelse på knap 7.000 ton byggeaffald og godt og vel 6.250 ton nye materialer. Ved at renovere frem for at bygge nyt, spares der ca. 580 lastbiler der kører tur/retur med nye byggematerialer fra materialeproducenter til Finsensvej 15 og ca. 520 lastbiler der kører tur/retur med nedrevet byggematerialer fra Finsensvej 15 til genbrugsstation.

    Kilde: Rambøll Notat – “Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg Konvertering til Studieboliger. Vurdering af CO2 besparelser ved renovering frem for nybyg.

    Projektet udføres i samarbejde med Friheden Bolig A/S, SF Management og JL Engineering A/S.