• 9. november / Stærkt Ståsted

    Carlsberg transformeres netop nu fra markant industriområde til ny bydel med en unik kulturhistorisk identitet. Stedet er rundet af nysgerrighed for samfund, viden og kultur med en stærk tilknytning til både København som den resterende verden.

    ZESO er udvalgt til at udforme en bebyggelse med det oprindelige bryggeri som nabo. Brygmester Hus skal forholde sig til det fredede industrianlæg og sætte det ind i en ny kontekst, hvor et nutidigt bykvarter tager farve af en fortid, der allerede havde et ben i fremtiden – hvilken inspiration!